تحقیق تاريخ تشكيلات مالي عباسيان

پروژه تاريخ تشكيلات مالي عباسيان,تاريخ تشكيلات مالي عباسيان,تحقیق در مورد تاريخ تشكيلات مالي عباسيان,دانلود تحقیق تاريخ تشكيلات مالي عباسيان,دانلود رایگان تحقیق تاريخ تشكيلات مالي عباسيان,مقاله تاريخ تشكيلات مالي عباسيان,مقاله در مورد تاريخ تشك
تحقیق تاريخ تشكيلات مالي عباسيان

رفتن به سایت اصلی

بخشی از متن تحقیق:تشکيلات اداری , مالی عباسيانمقدمه
: در اوايل حضور اسلام خود خليفه به همه کارها می رسيد , دفتر اموال را
نگهداری می کرد اما همين که ممالک اسلامی توسعه يافت , خلفای اسلامی به
تقليد از شاهان ايرانی و امپراطوری روم کارهای مهم دولتی را ميان مأمورين
متعدد تقسيم کردند .1 عباسيان نخستين فرمانروايان اسلام هستند که وزارت را
تأسيس کردند . و آن را به ايرانيان واگذاردند . در ابتدای تحقيق به تشکيلات
اداری که برگرفته از دولت ساسانی است می پردازيم و سپس به مباحث مالی و
ثروتهای عباسيان اشاره می کنيم .الف ) تشکيلات اداریوزارت :وزارت
از مهمترين پايگاههای سلطنتی و اساس همه پايگاههای پادشاهی است . زيرا نام
آن بر مطلق ياری دلالت می کند , چه اين کلمه يا از « موازات » به معني
معاونت و يا « وِزر » به معنی سنگينی مأخوذ است و گويي وزير با اعمال خويش
سنگيني های کار سلطنت را بر دوش می گيرد .2در قرآن کريم لفظ وزير در 2
سوره مبارکه طه آيه 29 و سوره فرقان آيه 35 آمده است . ابن طقطقی معتقد است
وزير واسطة ميان شاهان و رعيّت است از اينرو لازم است که در سرشت وی قدری
از طباع پادشاهان و قدری نيز از طباع عوام وجود داشته باشد تا بتواند با
هريک از آن دو به قسمی رفتار کند که همواره مورد قبول و ميلشان باشد , و به
هر حال امانت و درستی سرماية وزير است . قوانين وزارت در زمان عباسيان برقرار گرديد . اما قبل از آن وزارت نه قاعده معينی داشت و نه قوانينپابرجائی , بلکه هريک از سلاطين دارای اطرافيان و اتباعی بودند [ و سلطان با آنان مشورت می کرد ] .1- زيدان , جرجی 0 تاريخ تمدن اسلام ج 1 ص 89            2- ابن خلدون , عبدالرحمن . مقدمه ابن خلدون ج 1 ص 452 , ت : پروين گنابادیچون بنی عباس به سلطنت رسيدند قوانين وازرت برقرار گرديد و وزير وزير ناميده شد , حال آنکه پيش از آن بدو کاتب و مشير می گفتند . 1 اولين
وزيری که برای خليفة اول عباسی وازرک کرد حنص بن سليمان ابوسلمه خلّال بود
و او را وزير آل محمد می گفتند . وی از موالی بنی حارث بن کعب به شمار می
آمد . ابوسمه از توانگران اهل کوفه به شمار می رفت . و همواره دارايي خويش
را در راه داعيان بنی عباس صرف کرد . سبب پيوستگی او با عباسيان اين بود که
داماد بکيربن ماهان بود و بکيربن ماهان دبير ابراهيم امام و يکی از خواص
وی به شمار می رفت . 2  پس از او چه کسی عهده دار وزارت سفاح شد اختلاف است
. بعضی گفته اند عبدالرحمان وزارت را برعهده گرفت . اما ابوالجهم مدتی
برای سفاح وازرت کرد . صولی می گويد : سفاح پس از ابوسلمه خالدبن برمک را
به سمت وزارت برگزيد . چنانکه گفته اند خالدبن برمک کار وزيران را انجام می
داد ولی به نام وزير خوانده نمی شد . 3 . تعداد وزيرانی که اسامی اشان در
کتاب الفخری فی الآداب السلطانيه و تاريخ طبری نقل شده حدود 27 وزير بوده .
مهمترين وزيران عباسی آل برمک بودند و اينان چنان در کارهای مملکتی نفوذ و
قدرت و استبداد به هم زدند , که هارون از روی ناچاری ريشة برامکه را
برانداخت بقسمی که بدبختی اين خاندان کاملاً مشهور است .در دوره اول
عباسی وزير در رأس همه امور قرار گرفت . اما اوضاع وزارت در دورة بعدی
عباسی تغييراتی يافت چنانکه در قرن چهارم هجری عنوان صاحب به عنوان وزير
افزودند . اسماعيل بن ابی الحسن عبادبن عباس وزير مؤيد الدوله ديلمی نخستين
وزيری است که دارای آن عنوان ( صاحب ) شد . نفوذ و قدرت وزيران طبعاً
مربوط به نفوذ و قدرت خلفاء بود . همينکه خلفاء ناتوان گشتند وزيران آنها
نيز بيکاره ماندند و کسان ديگر دارای قدرت و وزارت شدند که شدند که آنها را اميرالامراء می گفتند . 41- ابن طباطبا محمبن علی . تاريخ فخری ص 6-205 ت: محمدوحيد گلپايگانی         2- همان . ص 111 3- اسفياوک . اصفهانی – محمودبن محمدبن الحسين . دستورالوزراه . تصحيح دکتر رضا انزابی نژاد ص 26 و …4- 
زيدان , جرجی . تاريخ تمدن اسلام . ج1 ص 117 – اميرالامراء : از قرن 4 هـ
به بعد خلفای عباسی به فرمانروايان دولتهای کوچک مانند (آل بويه) عنوان
اميرالامراء می دادند . اميرالامراء در ولقع پادشاه و يا مثل پادشاه بود . 
 درباره حقوق وزيران بايد گفت : ميزان آنان معلوم نيست اما ظاهراً
بايد مقدار زيادی باشد و از آن گذشته وزيران مزبور همه نوع در اموال عمومی
دخل و تصرف می کردند ضمناً در صورت حساب دوران معتضد می بينيم که حقوق وزير
روزی ½ 33 دينار يا ماهی هزار دينار می باشد . حقوق وزيران دول اسلام
يکسان نبوده و کم و زياد می شده است . 1 در بعضی زمانها ثروت وزيران به
قدری زياد شد که به اندازه ثروت خلفا و بيت المال در دوران ترقی و متعالی
عصر عباسی رسيد. مثل اينکه سرای آنان بيت المال شده بود و مردمان طمع کار
جاه طلب با رشوه ها و هديه ها و پيش کش ها برای گرفتن مقام و منصب وزارت
دنبال اين و آن افتادند . اما منابع ثروت وزيران دوره عباسی چنين بود :1-
رشوه در موقع واگذارکردن کار 2- رشوه برای باقی گذاردن مأمورين بر سر کار
خودشان 3- دست اندازی بی حد و حساب به املاک مرد 4- اختلاس از اموال دولتی و
مالياتها 5- تجارت با ارزاق عمومی 6- سوء استفاده از عيار مکه و ضرب سکه
های کم عيار که سود زيادی ببار می آورد و …مصادره اموال وزيران نيز
وجود داشت . خلفاء اموال آنان را مصادره می کردند تا بدان وسيله کسری بيت
المال را جبران نمايند و اين اموال را نوعی عدالت اجتماعی می دانستند که
اموال عمومی را از وزيران گرفته بخزانه عمومی برسانند . خلفای نخستين عباسی
در آغاز اموال وزيران را نه از روی احتياج بلکه برای مجازات وزيران در
مقابل گناهان سياسی و امثال آن مصادره می کردند . 2 انواع وزارت :وزارت بر 2 قسم است : وزارت تفويض و وزارت تنفيذ .وزارت
تفويض : تفويض در لغت به معنی بازگذاشتن کار برکسی , سپردگی و واگذاری و
تسليم و توکل و پناه بردن است . بنابراين وزارت تفويض قسمتی از وزارت است
که در آن امام تدبير امور را به سپرد تا او همه کارها را با فکر و اجتهادش
انجام دهد . وزير تفويض جز 3 مورد زير که مخصوص خليفه بود , در همه کارها
از خود اختيار داشت و آن 3 چنين است : 1- حق تعيين وليعهد که وزير در آن
مداخله نداشت و 1- زيدان , جرجی . تاريخ تمدن اسلام ج 2 ص 346                 2- همان . ج 2 ص 370  مخصوص
خليفه بود  2- خليفه می توانست هرکس را که وزير به کار گماشته برکنار سازد
ولی وزير آن حق را نداشت 3- خليفه می توانست پيش خود از امامت استعفا دهد ,
اما وزير آن حق را نداشت . وزرای برامکه – يحيي بن اکثم – ابن فرات از
وزيران تفويضی عباسی بودند , خلفای عباسی درپاره ای موارد مهر خلافت را به
وزيران ( تفويضی ) می دادند و خود از هرجهت برکنار می نشستند .وزير
تنفيذ : وزير تنفيذی از خود اختيار نداشت و فقط اوامر خليفه را اجراء می
کرد و در واقع رابطه ميان مردم و خليفه محسوب می شد . خليفه می توانست 2
وزير تنفيذ داشته باشد اما وزير تفويض درهرحال يکی بود . 1 ماوردی اين تقسيم بندی را به صورت وزارت مختار و وزارت اجرا بيان می کند .حال
به ساير ادارات عباسی می پردازيم . و قبل از آن اشاره می کنيم 3 نشانه (
اشارات ) خلافت يعنی خطبه , سکه , طراز را عباسيان نيز داشتند . و پرچم و
بيرق , منبر و تخت و صندلی و حتی موسيقی نيز از نشانه های رسمی خليفه
شناخته می شد .دبيری : به دوران اول عباسی کار وزيران بسيار شد لازم
آمد کسانی را به ياری وزير گمارند تا در نظارت و اداره ديوان های مختلف وی
را مدد کند و اينان را دبير گفتند.معروفترين دبيران آن دوران . دبير نامه
ها , دبير خراج , دبير سپاه , دبير نگهبانی و دبير قضا بود . کار دبير نامه
ها توزيع فرمانها و عفونامه ها و انشای نامه های سياسی بود که پس از تحرير
به تصويب و مهر خليفه می رسانيد . مراجعه به نامه های رسمی و اصلاح و
تصحيح آن نيز از وظايف وی بود . و در مجلس قضا با خليفه می نشست و مهر
خليفه را براحکام می زد . خليفگان علاقه داشتند ؛ نامه هايشان شيوا و بليغ
انشا شود ( به همين منظور ) دبيران خويش را از مردان ادب پيشه و از
خاندانهای قديم انتخاب می کردند .حاجبی : خليفگان نخستين , هيچ کس را بردر خويش منتظر نمی شناساندند که همه طبقات مردم بی حاجب1- زيدان , جرجی . تاريخ تمدن اسلامی ج 1ص 118 ايضا حسن , ابراهيم حسن . تاريخ سياسی اسلام ج 2 ص 227 . ک ماوردی الاحکام …. ص 25                      2- حسن ابراهيم حسن . تاريخ سياسی اسلام . ج 2 ص 230و
مانع ايشان را توانستند ديد . عباسيان نيز به رسم امويان حاجبه گرفتند و
مردم را جز برای کارهای مهم بار ندادند . ميان مردم و خليفه 2 خانه فاصله
بود خانه خاصه , خانه عامه که هر دسته را مطابق رأیحاجب در جای معين می
پذيرفت . حاجب مقامی معتبر داشت و رئيس تشريفات يا وزير دربار عصر ما بود و
وظيفه داشت مردم را نسبت به مقام و اهميتشان به حضور خليفه برساند .حکومت
ولايات : سازمان اداری عباسيان به دوران اول براساس مرکزيت بود و حاکمان
ولايات مأمورانی بودند ( از طرف خليفه ) بجز حاکم در ولايات مأموران ديگر
بودند که از همه مهمتر خزانه دار بوده , ناظر پست و قاضی . و حاکم بجز
امامت نماز و فرماندهی سپاه کاری نداشت . سيدامير , می گويد ” سازمان اداری
قوانين معين داشت و از سازمانهای جديد دست کم , نداشت . يعقوبی در کتابش
نام حاکمان دوران سفاح را ياد کرده است . 1ديوانها : مهمترين ديوانهای دولت که هريک وزارتی بود چنين است:ديوان خراج , ديوان ديه , ديوان نظارت ,ديوان
سپاه , ديوان موالی و غلامان که فهرست موالی و بندگان خليفه را نگه می
داشت . ديوان بريد , ديوان مراقب خرج , ديوان نامه ها , ديوان حوائج ,
ديوان احشام , ديوان عطايا , ديوان آبياری که بر پلها و ترعه ها و آب نظارت
داشت . از عنوان ديوانها وظايف آن را توان دانست . ديوان رنام که چيزی
شبيه ديوان محاسبات عصر ما بود از معتبرترين ديوانهای دولت به شمار می آمد
که منصور پايه نهاد و اين ديوان عهده دار جمع آوری خراج عراق , ثروتمندترين
ولايتهای دولت بود . . ديوان ديگر که عباسيان به وجود آوردند ديوان
مکاتبات و مراجعات بود . 4 قسمت داشت : ديوان سپاه که مقرری ها در آن ثبت
می شد . ديوان اعمال که ناظر مستمری و حقوق بود . ديوان عمال که نصب و عزل
همه با آن بود , ديوان بيت المال که در خرج ودخل دولت نظر می کرد و هم از
جمله سازمانهــا اداره ای بود که به امور مردم غيرمسلمـــان می رسيد که
رئيس آن دبير جهباز عنوان داشت .1- حسن ابراهيم حسن . تاريخ سياسی اسلام ج 2 ص 231  و ايضاً ابن خلدون . مقدمه ص 455                     2- همان . ص 234 ايضاً اميرعلی . تاريخ عرب و اسلام ص 406 …این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 18

 

تاريخ تشكيلات مالي عباسيان تحقیق در مورد تاريخ تشكيلات مالي عباسيان دانلود تحقیق تاريخ تشكيلات مالي عباسيان دانلود رایگان تحقیق تاريخ تشكيلات مالي عباسيان پروژه تاريخ تشكيلات مالي عباسيان مقاله تاريخ تشكيلات مالي عباسيان مقاله در مورد تاريخ تشك

 • تحقیق تجارت الكترونيك در ايران و جهان

  تحقیق تجارت الكترونيك در ايران و جهان تجارت الكترونيك رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق تجارت الكترونيك در ايران و جهانقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 75 بخشی از متن تحقیق:پيش‌گفتارامروزه فناوري اطلاعات و ارتباطات محور توسعه اقتصادي،…

 • گزارش کارآموزی در شرکت توزیع برق منطقه ای میناب

  دانلود گزارش کارآموزی در شرکت توزیع برق منطقه ای,گزارش کارآموزی در شرکت توزیع برق,گزارش کارآموزی در شرکت توزیع برق رایگ,گزارش کارآموزی در شرکت توزیع برق منطقه ای دانلود گزارش کارآموزی در شرکت توزیع برق منطقه ای میناب دانلود فایل دانلود…

 • تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان

  پروژه چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان,تحقیق در مورد چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان,چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان,دانلود تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان,دانلود رایگان تحقیق چوب درختان سوزنی برگ و پهن برگان,مقاله…

 • دستگاه بدنسازی پرس سینه مدل شده در سالیدورک

  دانلود دستگاه بدنسازی پرس سینه مدل شده در سالیدورک,دستگاه بدنسازی پرس سینه در سالیدورک,دستگاه بدنسازی پرس سینه مدل شده در سالیدورک,طرح دستگاه بدنسازی پرس سینه در سالیدورک,طرح دستگاه بدنسازی پرس سینه مدل شده در سالیدورک دانلود دستگاه بدنسازی پرس سینه…

 • پرسشنامه تحمل ناکامی (ERTO)

  پرسشنامه تحمل ناکامی (ERTO) رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود پرسشنامه با موضوع تحمل ناکامی(ERTO)،در قالب doc و در19 صفحه، قابل ویرایش.توضیحات:مفهوم ناکامیناکامی هنگامی پیش می آید که شخص نتواند به هدف مطلوب برسد . علت آن موانع خاص یا نبودن…

 • مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح توليد چسب پی وی سی

  امكانسنجي طرح توليد چسب پی وی سی,توليد چسب,تولید چسب پی وی سی,دانلود امكانسنجي طرح توليد چسب پی وی سی,دانلود طرح توجیهی توليد چسب پی وی سی,طرح توجیهی توليد چسب پی وی سی,طرح توليد چسب پی وی سی دانلود مطالعات امكان…

 • تحقيق شبكه هاي كامپيوتري و نصب ويندوز 2003

  آموزش نصب ويندوز,آموزش نصب ويندوز 2003,اجزاي شبكه,انواع شبكه هاي,تحقيق كامپيوتر,دانلود تحقيق,شبكه هاي كامپيوتري,كابل شبكه,كار تحققيقي كامپيوتر,كارايي شبكه,كامپيوتر,نصب ويندوز,نصب ويندوز 2003,ويندوز 2003 دانلود تحقيق شبكه هاي كامپيوتري و نصب ويندوز 2003 دانلود فایل مقدمهاستفاده از شبکه های کامپیوتری در چندین سال…

 • پاورپوینت مهارت کنترل خشم

  پاورپوینت مهارت کنترل خشم رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع مهارت کنترل خشم ، در قالب ppt و در  اسلاید، قابل ویرایش، شامل:کنترل خشمانواع پرخاشگری ارزشها و باورهاي ما عوامل ذاتی عوامل محيطيعوامل هيجانيعوامل جسمانيعوامل فرهنگينشانه های جسمانی خشمنشانه های برانگیختگی بدنیاحساسات محرک خشمرفتارهای مخربراه…

 • استاندارد ثبات رنگ- تعيين عمق استاندارد يك به يك (1/1) به روش دستگاهي

  1) به روش دستگاهي,استاندارد تعيين عمق استاندارد,استاندارد تعيين عمق استاندارد يك به يك (1,استاندارد ثبات رنگ,استاندارد نساجی,دانلود استاندارد تعيين عمق استانداردآدلنود استاندارد ثبات رنگ,دانلود استاندارد نساجی,دانلود رایگان استانداردهای نساجی دانلود استاندارد ثبات رنگ- تعيين عمق استاندارد يك به يك (1/1)…

 • تحقیق تعامل والدین و فرزند

  تحقیق تعامل والدین و فرزند رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود تحقیق با موضوع تعامل والدین و فرزند،در قالب doc و در 48 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن:مرور ادبیات مربوطه به روان شناسی و آسیب شناسی نشان می دهد که موضوع…

 • تحقیق داستان

  آموزش روایتگری داستان,آموزش نقد داستان,اصول روایتگری داستان,اصول نقد داستان,بررسی داستان,پاورپوینت داستان,پایان نامه داستان,تحقیق داستان,داستان,روایتگری داستان,روایتگری در داستان,شناخت داستان,مقاله داستان,نقد داستان دانلود تحقیق داستان دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع داستان،در قالب word و در 12 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهفرآيند نقدنقد…

 • تحقیق اقتصاد مقاومتی

  تحقیق اقتصاد مقاومتی اقتصاد مقاومتی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع اقتصاد مقاومتی،در قالب word و در 64 صفحه، قابل ویرایش، شامل:چکیدهمقدمهضرورت و اهمیت تحقیقپرسش تحقیقاهداف تحقیقپیشینه تحقیق10 نکته درباره اقتصادتعریف اقتصاد مقاومتیچرا اقتصاد مقاومتی؟اقتصاد مقاومتی شعار یا…

 • تحقیق پيوند هيدروژني (Hydrogen Bond)

  پیوند,شرايط تشکيل پيوند هيدروژني,نحوه تشکيل پيوند هيدروژني,هیدروژنی تحقیق پيوند هيدروژني (Hydrogen Bond) رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق باموضوع پيوند هيدروژني (Hydrogen Bond) ،در قالب word و در 10 صفحه، قابل ویرایش،شامل:    اطلاعات اوليه   تعريف      نحوه تشکيل پيوند هيدروژنيشرايط…

 • جزوه روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره رشته روان شناسی

  جزو,جزوه روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره برای کنکور,جزوه روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره رشته روانشناسی,جزوه روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره کنکور,دانلود جزوه روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره جزوه روش ها و فنون…

 • گزارش كار آزمايش قضيه انتقال توان ماكزيمم در آزمایشگاه مدار و اندازه گیری

  دانلود گزارش كار آزمایشگاه مدار و اندازه گیری,گزارش كار آزمایش قضيه انتقال توان ماكزيمم,گزارش كار آزمایشگاه مدار اند,گزارش كار آزمایشگاه مدار و اندازه گیری,گزارش كار آزمایشگاه مدار و اندازه گیری 1 گزارش كار آزمايش قضيه انتقال توان ماكزيمم در آزمایشگاه…

 • بررسي روش اجراي سازه ورودي و پوشش بتني تونل انحراف آب شماره ۲ سد و نيروگاه کارون

  روش اجراي سازه ورودي تونل,روش اجرای بتن ریزی تونل,روش اجرای پرتال ورودی تونل,روش اجرای پوشش بتني تونل,روش اجرای تونل انحراف آب,روش اجرای حفاری تونل,روش اجرای سد و نيروگاه,روش اجرای قالب بندی تونل,نقشه اجرایی تونل,نقشه سازه ورودی تونل دانلود بررسي روش…

 • تحقیق منطق فازی

  تحقیق منطق فازی تحقیق منطق فازی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع منطق فازی،در قالب word و در 65 صفحه، قابل ویرایش، شامل:1- چکیده 2- مقدمه ( چرا سیستم های فازی؟) 3- تاريخچة مختصري از نظريه و كاربردهاي فازي…

 • پاورپوینت اصول طراحی کامپایلر

  اصول طراحی کامپایلر,اصول طراحی کامپایلر aho,اصول طراحی کامپایلر پارسه,اصول طراحی کامپایلر ,اصول طراحی کامپایلر جابری پور,اصول طراحی کامپایلر چیست,اصول طراحی کامپایلرها,اصول طراحی کامپایلرها پیام نو,اصول طراحی کامپایلرها جعفر پورامینی دانلود پاورپوینت اصول طراحی کامپایلر دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • شیپ فایل رده های خاک استان خوزستان

  رده های خاک استان خوزستان,شیپ فایل خاک استان خوزستان,لایه GIS خاک استان خوزستان,نقشه خاک استان خوزستان دانلود شیپ فایل رده های خاک استان خوزستان دانلود فایل از نظر دانشمندان علوم خاک، تمامی خاک ها در 12 رده دسته بندی می…

 • گزارش امکان سنجی مقدماتی توليد تالك

  امکان سنجی توليد تالك,برآورد هزینه توليد تالك,تولید تالک,دانلود طرح توجیهی توليد تالك,راه اندازی توليد تالك,روش تولید تالک,طرح توجیهی توليد تالك,طرح تولید تالک,طرح راه اندازی توليد تالك,طرح کسب و کار توليد تالك,کارآفرینی توليد تالك دانلود گزارش امکان سنجی مقدماتی توليد تالك…

 • تحقیق راه های افزایش رضایت شغلی مدیر آموزگاران

  آموزگاران,افزایش,رضایت شغلی,مدیریت تحقیق راه های افزایش رضایت شغلی مدیر آموزگاران رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  راه های افزایش رضایت شغلی مدیر آموزگاران،در قالب word و در 11 صفحه، قابل ویرایش، شامل: اهميت رضايت شغلي مدیر آموزگار عوامل مؤثر بر رضايت…

 • پاورپوینت فتوژئولوژی

  آشنایی با فتوژئولوژی,اصول فتوژئولوژی,پاورپوینت فتوژئولوژی,پایان نامه فتوژئولوژی,پروژه فتوژئولوژی,تحقیق فتوژئولوژی,تکنی,روشهای فتوژئولوژی,فتوژئولوژی,فتوژئولوژی ,فتوژئولوژی چیست,فتوژئولوژی مقاله,کتاب فتوژئولوژی,معرفی فتوژئولوژی,مقاله فتوژئولوژی دانلود پاورپوینت فتوژئولوژی دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع فتوژئولوژی،در قالب ppt و در 233 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: تعاریف و کلیاتفصل دوم:…

 • تحقيق ديپلماسي ايراني

  ايران,تحقيق علوم سياسي,دانلود تحقيق,ديپلماسي,ديپلماسي ايراني,علوم سياسي,كار تحقيقي علوم سياسي دانلود تحقيق ديپلماسي ايراني دانلود فایل بنا به اظهارات مقام‌هاى آمريکايى 9 گروگان ايرانى در بند نيروهاى اين کشور در عراق آزاد شده اند و به زودی دور چهارم مذاکرات ایران…

 • پاورپوینت تحلیل فضای شهری میدان تجریش

  پروژه تحلیل معماری میدان تجریش,پروژه فضای شهری میدان تجریش,تجزیه تحلیل فضای شهری میدان تجریش,تحلیل فضای شهری میدان تجریش,تحلیل معماری میدان تجریش,دانلود تحلیل معماری میدان تجریش,فضای شهری میدان تجریش,معماری میدان تجریش دانلود پاورپوینت تحلیل فضای شهری میدان تجریش دانلود فایل دانلود…

 • تحقیق بررسی ساختارنظام آموزشي ایران

  تحقیق بررسی ساختارنظام آموزشي ایران تحقیق ساختارنظام آموزشي ایران رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق بررسی ساختارنظام آموزشي ایرانقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 16بخشی از متن تحقیق:آموزش پيش دبستاني :كه مشتمل بر دوره آموزش اختياري 1ساله ويژه…

 • تحقیق تأثير سواد و تحصیلات زنان در پیشرفت و توسعه اقتصادي كشور

  تحقیق تأثير سواد و تحصیلات زنان در پیشرفت و توسعه اقتصادي كشور تأثير تحصیلات زنان در پیشرفت اقتصادي رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق تأثير سواد و تحصیلات زنان در پیشرفت و توسعه اقتصادي كشورقالب بندی: فایل word و قابل…

 • پاورپوینت بررسی نظام سلامت در کشور آفریقای جنوبی

  بررسی عملکرد هزینه ها و سیاستهای بودجه ای دولت در بخش بهداشت و درمان,بررسی نظام سلامت در کشور افریقای جنوبی,بررسی نظام های بهداشتی و درمانی توسط سازمان بهداشت جهانی,بیمه و نظام سلامت آفریقا,نظام تامین مالی سلامت,وضعیت شاخصهای بهداشتی پاورپوینت بررسی…

 • پاورپوینت بررسی اصول معماری در ایران

  اصول معماري ايراني پيرنيا,اصول معماری ایرانی اسلامی,اصول معماری ایرانی پیرنیا,سبک شناسی معماری ایرانی پیرنیا pdf,سبک معماری ایرانی,معماری ایرانی pdf,مقاله اصول معماری ایرانی,ویژگی های معماری ایرانی پاورپوینت بررسی اصول معماری در ایران رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی…

 • تحقیق مزاياي يورو براي منطقه پولي اروپا و جهان و ايران

  اروپا,ايران,براي,پولي,تحقیق,جهان,مزاياي,منطقه,يورو تحقیق مزاياي يورو براي منطقه پولي اروپا و جهان و ايران رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع مزاياي يورو براي منطقه پولي اروپا و جهان و ايران،در قالب word و در 46 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مزاياي ناشي از…

 • تحقیق توان افزایی منابع انسانی

  آموزش توان افزایی منابع انسانی,بهبود توان افزایی منابع انسانی,تحقیق توان افزایی منابع انسانی,توان افزایی,توان افزایی کارکنان,توان افزایی منابع انسانی,توان افزایی نیروی انسانی,راهبردهای آموزش و توان افزایی,مقاله توان افزایی منابع انسانی دانلود تحقیق توان افزایی منابع انسانی دانلود فایل دانلود تحقیق…

 • پاورپوینت غدد درون ریز

  تحقیق غدد درون ریز,غدد درون ریز,غدد درون ریز ppt,غدد درون ریز بدن,غدد درون ریز بدن انسان,غدد درون ریز ثانویه,غدد درون ریز چیست,غدد درون ریز زنان,غدد درون ریز و برون ریز,غدد درون ریز و متابولیسم,غدد درون ریز و متابولیسم چیست,مقاله غدد…

 • جزوه عربی (فقه و مبانی حقوق) رشته فقه و الهیات

  39mb,تعداد صفحه:396,سایز:5,نوع فایل:Pdf جزوه عربی (فقه و مبانی حقوق) رشته فقه و الهیات رفتن به سایت اصلی دانلود جزوه عربی (فقه و مبانی حقوق) رشته فقه و الهیات،در قالب Pdf و در 396 صفحه.توضیحات:این جزوه جز منابع آمادگی آزمون رشته فقه…

 • پکیج شبیه سازی مقاله بهره برداری بهینه از یک ایستگاه سوختگیری هیدروژن همراه با توان باد در بازار برق

  انجام شبیه سازی مقالات برق قدرت,انجام شبیه سازی مقاله برق,دانلود شبیه سازی مقالات برق قدرت,شبیه سازی مقالات برق,شبیه سازی مقالات برق قدرت,شبیه سازی مقالات برق قدرت با متلب,شبیه سازی مقاله برق,شبیه سازی مقاله برق با متلب,شبیه سازی مقاله برق قدرت…

 • پاورپوینت راهکارهای جذب مشتری

  پاورپوینت آماده راهکارهای جذب مشتری,پاورپوینت راهکارهای جذب مشتری,تحقیق راهکارهای جذب مشتری,دانلو,دانلود پاورپوینت در مورد راهکارهای جذب مشتری,دانلود پاورپوینت راهکارهای جذب مشتری,دانلود رایگان پاورپوینت راهکارهای جذب مشتری,راهکارهای جذب مشتری پاورپوینت راهکارهای جذب مشتری رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت راهکارهای جذب…

 • نقشه ی بخش های شهرستان یزد

  استان یزد,بخش های شهرستان یزد,شیپ فایل بخش های شهرستان یزد,شیپ فایل بخش های شهرستانها,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان یزد,نقشه ی بخش ها,نقشه ی بخش های شهرستان یزد,نقشه ی بخش های شهرستانها,نقشه ی جی آی اس بخش های شهرستان یزد…