تحقیق زن از ديدگاه شهيد مرتضي مطهري

تحقیق زن از ديدگاه شهيد مرتضي مطهري
زن از ديدگاه شهيد مرتضي مطهري

رفتن به سایت اصلی

مشخصات فایل:تحقیق زن از ديدگاه شهيد مرتضي مطهري  قالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 42 بخشی از متن تحقیق:ازنظر
مطهری زندگی اجتماعی آدمی برخلاف زندگی اجتماعی حیوانات همواره دستخوش
تغییر وتحول است. طبیعت انسان را بالغ و آزاد و خود سرپرست قرار داده است .
انسان راه خود را به کمک عقل وعلم وبا قوانین وضعی می پیماید و به همین
دلیل است که در مسیر تکامل خود به فساد و انحراف کشیده میشود . به عقیده
مطهری این دو استعداد یعنی استعداد انحراف و استعداد تکامل از یکدیگر تفکیک
اپذیر نیستند . دو استعداد بالا انسان را به افراط وتفریط می کشانند . او
معتقد است که انسان کوشش میکند با نیروی علم و ابتکار، هم خود را با مظاهر
ترقی و پیشرفت زمان هماهنگ کند، و هم جلوی انحرافات زمان را بگیرد . امااین
روند همواره در مسیر درست خود حرکت نمیکند و انسان دچار بیماری جمود و جهل
میگردد . به عقیده مطهری بیماری اول سکون و توقف ،و بیماری دوم سقوط و
انحراف را برای زندگی آدمی به ارمغان می آورد . مطهری میگوید:جامد
از هر چه نو است متنفر است و جز با کهنه خو نمیگیرد ، و جاهل هرپدیده نو
ظهوری را به نام مقتضیات زمان ، به نام تجدد وترقی موجه میشمارد . جامد هر
تازهای را فساد و انحراف میخواند و جاهل همه را یک جا به حساب تمدن و توسعه
علم و دانش میگذارد .قطعه بالا در شناسایی دیدگاه اجتهادی مطهری دارای
اهمیت است ؛ دیدگاهی که خود او از آن به دیدگاه “اعتدالی ” یاد میکند . به
این ترتیب نگرش مطهری به مسایل زنان ، نه دیدگاه تجددگرایی محض است ونه
نگرش سنتی . چنین طرز تلقیای سبب میشود که مطهری مساله زن رادر عصر کنونی
نه رهایی زن در معنای لیبرالی ، بلکه درخانواده بداند .ازاین رو مطهری نقطه
عطف بحث خود از جنبش زنان را در کشورهای اسلامی ،حقوق طبیعی خانواده معرفی
میکند . به این ترتیب مبنای تمامی تعالیم جنسی و جنسیتی مطهری از قبیل
حجاب ، میراث، خواستگاری ،ازدواج و… بر اساس این حقوق تفسیر میشود . اما
درک این حقوق خود در گروی فهم مفهوم” طبیعت” ویا” فطرت ” است . به این
ترتیب شناخت مساله زن ، روش مطالعات زنان ، طبیعت و حقوق طبیعی مهمترین
بنیانهای شناخت تعالیم جنسی و جنسیتی مطهری هستند .مساله زن از نظر مطهریمطهری
در مقدمهای که به کتاب نظام حقوق زن در اسلام در سال 1353 نگاشت، جهتگیری
خود را در باره مسایل زنان به خوبی نشان داده است . این مقدمه توضیح مناسبی
از دیدگاه اجتهادی مطهری میباشد که ضمن آن پس از تاکید بر توجه به
اقتضائات جهان معاصر ، انحراف جنبشهای فمنیستی معاصر را از نظر او آشکارا
نشان میدهد . مطهری در این مقدمه اساسی ترین مساله زن را در جامعه معاصر
نظام حقوق خانواده میداند . به عقیده مطهری پیدایش شعار آزادی زن و تساوی
حقوق او با مرد ،به عنوان مساله اصلی فمنیسم در دنیای غرب به حوادث سده
هفدهم میلادی و بعداز آن بر میگردد . در تفسیر مطهری ، از سده هفده به بعد ،
پابه پای نهضتهای علمی وفلسفی ، نهضتی در زمینه مسایل اجتماعی و به نام
حقوق بشر پا گرفت . نویسندگان سدههای هفده وهجده عقاید خود در باره حقوق
فطری و طبیعی و سلب ناپذیربشر را در میان مردم منتشر کردند . مطهری اصل
اساسی مورد توجه این نویسندگان را وجود یک سلسله از حقوق و آزادیهای طبیعی
برای انسان میداند . این نهضتهای فکری و اجتماعی ابتدا در انگلستان ،سپس در
امریکا وفرانسه ثمرههای خود را آشکار کرد وسپس به تمام نقاط دنیا گسترش
یافت. مطهری تحول بعدی را در سده نوزدهم میجوید ؛ زمانی که اندیشههای جدید
در زمینه حقوق انسانها در مسایل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پدیدار شد . این
تحولات در نهایت به سوسیالیزم منتهی گشت . مطهری بیان میکند که تا اوایل
سده بیستم تمامی تلاشها در زمینه حقوق انسانها مربوط به حقوق ملتها در
برابر دولتها یا حقوق طبقه کارگر در برابر طبقه سرمایهدار بود . مطهری بیان
میکند که در سده بیستم، برای نخستین بار مساله حقوق زن در برابر حقوق مرد
مطرح شد وتساوی زن ومرد اعلام گشت . در جمع بندی مطهری از تحولات سه سده
اخیر ، این نکته برجسته است که محور اصلی همه نهضتهای اجتماعی غرب دو مساله
آزادی و تساوی است ، واز این روست که او معتقد است که در نهضت حقوق زن در
غرب به عنوان ادامه نهضتهای اجتماعی اروپا ،جز از آزادی و تساوی سخنی به
میان نیامد . این مساله به نظر مطهری با توجه به وضعیت مرارت بار تاریخ
حقوق زن در اروپا تشدید میشود . به این ترتیب پیشگامان نهضت اجتماعی اروپا ،
آزادی زن وتساوی حقوق زن ومرد را مکمل و متمم حقوق بشر دانستند . در حالی
که به عقیده مطهری آن چه که به فراموشی سپرده شد مساله اساسی نظام حقوق
خانواده بود . در تحلیل انتقادی مطهری از نهضت رهایی زن در اروپا ، دلیل
غفلت از حقوق خانواده آن است که درجریان این نهضت،داروی تمام بدبختیها و
بیچارگیهای زن غربی را از شعار تساوی و آزادی طلب کردند . از این رو تساوی و
آزادی زن به عنوان انسان ، براین حقیقت پرده افکند که زن به جهت زنانگی
خود ازیک سری مشخصات مخصوص به خود برخوردار است که با ویژگیهای مرد تفاوت
میکند . به نظر مطهری، این راز انحراف مساله زن در غرب ، ودلیل انحراف
جنبشهای فمنیستی است . به عقیده او توجه به این تفاوتها که بر خاسته از
طبیعت متفاوت هر یک از دو جنس مذکر ومونث است، تصحیح کننده مساله زن در
جهان اسلام وغرب میباشد بخش نخست تفسیر مطهری از نهضت فمنیسم ،آن جا که
توجه به مساله آزادی وخواست تساوی با مرد را موجب غفلت از حقیقت تفاوت
میداند ، حاوی نقد فمنیسم لیبرال ، فمنیسم سوسیال و فمنیسم مارکسیستی است،
در حالی که بخش اخیرسخنان او ، آنجا که به تحلیل انحراف نهضتهای فمنیستی
غربی به دلیل غفلت از بعد انسانی زن وبزرگ نمایی بعد زنانگی زن می پردازد ،
حاوی دیدگاه انتقادی مطهری به فمنیسم رادیکال میباشد. مطهری در جای دیگر
می گوید زن در جهان گذشته به دلیل غفلت از انسانیتش مورد اجحاف قرار گرفت .
ابن سخن نقد عمومی مطهری به دیدگاه سنتی است که واکنش در برابر آن، پیدایش
فمنیسمهای لیبرال،سوسیال ومارکسیستی میباشد. در حالی که به عقیده او، زن
در عصر حاضر به دلیل چشم پوشی از ویژگیهای زنانهاش، تحت ستم است .این قطعه ،
در واقع نقد عمومی مطهری به فمنیسم رادیکال است که ویژگی زنانگی را عامل
تعیین کننده جنبش زنان میداند  …

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
زن از ديدگاه شهيد مرتضي مطهري تحقیق در مورد زن از ديدگاه شهيد مرتضي مطهري دانلود تحقیق زن از ديدگاه شهيد مرتضي مطهري دانلود رایگان تحقیق زن از ديدگاه شهيد مرتضي مطهري پروژه زن از ديدگاه شهيد مرتضي مطهري کار تحقیقی زن از ديدگاه شهيد مرت

 • تحقیق عدالت و فضيلت آن

  تحقیق عدالت و فضيلت آن تحقیق عدالت و فضيلت آن رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع عدالت و فضيلت آن،در قالب word و در 35 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:و مخفي نماند كه ضد ظلم به اين معني،…

 • گزارش کارآموزی شرکت توزیع برق منطقه میناب

  دانلود کارآموزی شرکت توزیع برق منطقه میناب,دانلود گزارش کار شرکت توزیع برق منطقه می,دانلود گزارش کارآموزی شرکت توزیع برق منطقه میناب,کارآموزی شرکت توزیع برق منطقه میناب,کارورزی شرکت توزیع برق منطقه میناب,گزارش کارآموزی شرکت توزیع برق منطقه میناب گزارش کارآموزی شرکت…

 • پلان و نقشه اورژانس و امداد جاده ای

  پلان پایگاه اورژانس,پلان پایگاه اورژانس اجتماعی,پلان پایگاه اورژانس تهران,پلان پایگاه اورژانس کشور,نقشه پایگاه اورژانس,نقشه پایگاه اورژانس اجتماعی,نقشه پایگاه اورژانس تهران,نقشه پایگاه اورژانس کشور,نقشه و پلان,نقشه و پلان پایگاه اورژانس 115 دانلود پلان و نقشه اورژانس و امداد جاده ای دانلود…

 • تحقيق اساسنامه انجمن دوستداران ایران

  اساسنامه,تحقيق علوم سياسي,دانلود تحقيق,دوستداران ايران,علوم سياسي,كار تحقيقي علوم سياسي دانلود تحقيق اساسنامه انجمن دوستداران ایران دانلود فایل فصل اول _کلیات و اهداف: ماده 1نام سازمان غیر دولتی مورد نظر :انجمن دوستداران ایران است و در این اساسنامه به لحاظ رعایت…

 • تحقیق بررسی شهرستان تربت حیدریه همراه با ترجمه انگلیسی

  پایان نامه تربت حیدریه,پروژه تربت حیدریه,پروژه در مورد تربت حیدریه,تحقیق آماده در مورد تربت ح,تحقیق در مورد تربت حیدریه,تربت حیدریه,دانلود تحقیق تربت حیدریه,دانلود رایگان تحقیق تربت حیدریه,مقاله تربت حیدریه,مقاله در مورد تربت حیدریه تحقیق بررسی شهرستان تربت حیدریه همراه با…

 • طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه علمی آزاد

  امکان سنجی تاسیس آموزشگاه علمی,دانلود طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه علمی,راه اندازی آموزشگاه علمی,طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه علمی,طرح کارآفرینی تاسیس آموزشگاه علمی,طرح کسب و کار تاسیس آموزشگاه علمی,کارآفرینی تاسیس آموزشگاه علمی دانلود طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه علمی آزاد دانلود فایل این…

 • تحقیق خوردگی (معماری)

  تحقیق خوردگی,دانلود تحقیق معماری خوردگی,دانلود معماری خوردگی,دانلود معماری خوردگی رشته معماری,معماری خوردگی,معماری خوردگی(معماری) تحقیق خوردگی (معماری) رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق خوردگی (معماری)،در قالب word قابل ویرایش و در 25 صفحه .توضیحات: تخريب ناخواسته يك ماده بر اثر واكنش آن…

 • پاورپوینت هیدروموتور

  انواع هیدروموتور,قدرت هیدروموتور,قیمت هیدرو موتور,کاربرد هیدروموتور,لیست قیمت هیدروموتور,محاسبات هیدروموتور,مشخصات هیدروموتور,هیدروموتور پیستونی پاورپوینت هیدروموتور رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت هیدروموتورقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 40بخشی از پاورپوینت:تعریف و تاریخچه هیدرولیکهیدرولیک از کلمه یونانی " هیدرو " مشتق گردیده است و این…

 • پاورپوینت فصل چهارم کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و نوربخش با موضوع نحوه معامله اوراق

  خلاصه کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز,دانلود کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز,دانلود کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و نوربخش,کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و نوربخش,نکات کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب مدیریت سرمایه…

 • تحقیق تاثیر بحران مالی در سطح دنیا

  تحقیق تاثیر بحران مالی در سطح دنیا تاثیر بحران مالی در سطح دنیا رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق تاثیر بحران مالی در سطح دنیاقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 29بخشی از متن تحقیق:تاثیر بحران مالی در سطح…

 • تحقیق بررسی استاندارد های طراحی کتابخانه

  تحقیق بررسی استاندارد های طراحی کتابخانه رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : استاندارد های طراحی کتابخانه،قالبندی : wordتعداد صفحات : 183بخشی از متن تحقیق : گرچه معمولاً لازم است در هر كتابخانه عمومي بخش امانت و مراجعه جداگانه…

 • پاورپوینت حساب مستقل وجوه تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی)

  پروژه حساب مستقل وجوه تملک دارایی های سرمایه ای,تحقیق حساب مستقل وجوه تملک دارایی های سرمایه ای,حساب مستقل وجوه تملک دارایی,حساب مستقل وجوه تملک دارایی های سرمایه ای,مقاله حساب مستقل وجوه تملک دارایی های سرمایه ای دانلود پاورپوینت حساب مستقل…

 • تحقیق زندگی نامه اشرف پهلوی

  پروژه در مورد زن,پروژه زندگی نامه اشرف پهلوی,تحقیق در مورد زندگی نامه اشرف پهلوی,دانلود تحقیق زندگی نامه اشرف پهلوی,دانلود رایگان تحقیق زندگی نامه اشرف پهلوی,زندگی نامه اشرف پهلوی,مقاله در مورد زندگی نامه اشرف پهلوی,مقاله زندگی نامه اشرف پهلوی تحقیق زندگی…

 • تحقیق اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف

  بررسی اثبات عسر,پایان نامه حقو ق پیرامون اثبات عسر,پروژه اثبات عسر,تحقیق اثبات عسر,تحقیق حقو ق اثبات عسر,تحقیق در مورد اثبات عسر,دانلود تحقیق اثبات عسر,دانلود تحقیق حقو ق در مورد اثبات عسر,مقاله اثبات عسر تحقیق اثبات عسر و حرج زوجه با…

 • پاورپوینت کتاب بازيابي پيوسته: نظام ها و روش ها، بانک های اطلاعاتی رحیم علیجانی و لیلا دهقانی

  دانلود کتاب بازيابي پيوسته نظام ها و روش ها و بانک های اطلاعاتی,کتاب بازيابي پيوسته نظام ها و روش ها و بانک های اطلاعاتی رحیم علیجانی و لیلا دهقانی دانلود پاورپوینت کتاب بازيابي پيوسته: نظام ها و روش ها، بانک…

 • پاورپوینت کورل دراو

  پاورپوینت آماده کامپیوتر کورل دراو,پاورپوینت کورل دراو,تحقیق کورل دراو,دانلود power point کورل دراو,دانلود پاورپوینت در مورد کورل دراو,دانلود پاورپوینت کورل دراو,دانلود تحقیق کورل دراو,دانلود رایگان پاورپوینت کورل دراو,رایگان,کورل دراو پاورپوینت کورل دراو رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت کورل دراوقالب…

 • پاورپوینت معرفي اصول شی گرائي براي مقابله با پيچيدگي نرم افزار

  چرا شی گرایی,قواعد نامگذاری در جاوا,کلاس در برنامه نویسی چیست,مزاياي مدل شئ و كاربردهاي آن پاورپوینت معرفي اصول شی گرائي براي مقابله با پيچيدگي نرم افزار رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع معرفي اصول شی گرائي براي مقابله…

 • پاورپوینت حقوق سياسي و اجتماعي در اسلام

  پاورپوینت حقوق سياسي و اجتماعي در اسلام خلاصه کتاب حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع حقوق سياسي و اجتماعي در اسلام ،در قالب ppt و در 17 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:(انسان –…

 • پاورپوینت گندزدایی آب با استفاده از اشعه فرابنفش (UV)

  اصول گندزدایی آب,پایان نامه گندزدایی آب,تحقیق گندزدایی آب,تکنیکهای گندزدایی آب,روش گندزدایی آب,روشهای گندزدایی آب,گندزدایی آب با uv,گندزدایی آب با ازن,گندزدایی آب با استفاده از اشعه فرابنفش,گندزدایی آب چیست,مقاله گندزدایی آب دانلود پاورپوینت گندزدایی آب با استفاده از اشعه فرابنفش (UV)…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان خلیل آباد

  دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان خلیل آباد,شیپ فایل کاربری اراضی,شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان خلیل آباد,لایه GIS کاربر,لایه جی آی اس کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان خلیل آباد,نقشه کاربری اراضی,نقشه کاربری اراضی شهرستان خلیل آباد دانلود نقشه…

 • نمونه سوالات ساختمان داده ها و الگوریتم به همراه پاسخنامه

  دانلود نمونه سوالات ساختمان داده ها و الگوریتم ,نمونه سو,نمونه سوالات درس ساختمان داده ها و الگوریتم,نمونه سوالات ساختمان داده ها و الگوریتم نمونه سوالات ساختمان داده ها و الگوریتم به همراه پاسخنامه رفتن به سایت اصلی دانلود نمونه سوالات…

 • پاورپوینت تحلیل کتابخانه مرکزی فونیکس

  پاورپوینت تحلیل کتابخانه مرکزی فونیکس تحلیل کتابخانه مرکزی فونیکس رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع تحلیل کتابخانه مرکزی فونیکس،در قالب ppt و در 16 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:معرفی معمارمساحتنورگیری ساختمانایده طراحیبررسی طبقه همکفویژگی های طراحیبررسی طبقه دومبررسی فرمبررسی…

 • تحقیق تاثیر متقابل موسیقی ایرانی برروی غرب و خاورمیانه

  تحقیق تاثیر متقابل موسیقی ایرانی برروی غرب و خاورمیانه رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : تاثیر متقابل موسیقی ایرانی برروی غرب و خاورمیانه،قالبندی : wordتعداد صفحات : 203بخشی از متن تحقیق : فهرست مطالب مقدمه فصل اول تاريخ…

 • پاورپوینت آزمون های روان شناسی رورشاخ و سوء رفتار با کودک

  پاورپوینت آزمون های روان شناسی رورشاخ و سوء رفتار با کودک آزمون های روانشناسی رورشاخ و سوءرفتار با کودک رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع آزمون های روان شناسی رورشاخ و سوء رفتار با کودک،در قالب pptx و…

 • پاورپوینت نقش انرژی های تجدیدپذیر در کاهش آلودگی محیط زیست

  پاورپوینت نقش انرژی های تجدیدپذیر در کاهش آلودگی محیط زیست نقش انرژی های تجدیدپذیر در کاهش آلودگی محیط زیست رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع نقش انرژی های تجدیدپذیر در کاهش آلودگی محیط زیست،در قالب ppt و در…

 • آموزش جامع نرم افزار اتوکد لند

  آموزش حرفه ای لند,آموزش لند,آموزش نرم افزار اتوکد لند,آموزش نرم افزار لند,انجام پروژه با لند,پروزه لند,پروژه در لند,تحقیق لند,جزوه آموزش لند,جزوه اتوکد لند,جزوه لند,دانلود پروزه لند,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,نمونه پروژه لند,یادگیری لند دانلود آموزش جامع نرم افزار اتوکد لند دانلود فایل…

 • تحقیق مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران

  پاورپوینت مدارك علمي ايران,تحقیق آماده در مورد مدارك علمي ايران,تحقیق در موردمدارك علمي ايران,تحقیق مدارك علمي ايران,دانلود تحقیق در مورد مدارك علمي ايران,دانلود تحقیق مدارك علمي ايران,دانلود مقاله مدارك علمي ايران,مدارك علمي ايران تحقیق مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران…

 • برنامه ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه

  آگاهي هاي تغذيه اي,الگوي غذايي جامعه,برنامه ارتقا فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه,دانلود تحقیق ارتقای فرهنگ,دانلود تحقیق تغذیه,دانلود تحقیق سواد تغذیه ای جام,دانلود مقاله تغذیه,سوء تغذيه در كودكان,فرهنگ غذا و تغذيه ای افراد,ناآگاهي هاي تغذيه اي جامعه دانلود برنامه ارتقاء…

 • پروژه کاربرد الگوریتم ژنتیک در حل مسأله تخصیص درجه دوم (QAP)

  الگوریتم ژنتیک,پروژه الگوریتم ژنتیک,پروژه پایانی الگوریتم ژنتیک,پروژه پایانی مهندسی صنایع,دانلود پروژه الگوریتم ژنتیک,دانلود رایگان پروژه الگوریتم ژنت,کاربرد الگوریتم ژنتیک,کاربرد الگوریتم ژنتیک در حل مسأله تخصیص درجه دوم,مسئله تخصیص درجه دوم دانلود پروژه کاربرد الگوریتم ژنتیک در حل مسأله تخصیص درجه…

 • گزارش کارورزی رشته عمران

  گزارش کارورزی رشته عمران رفتن به سايت اصلي دانلود گزارش کارورزی رشته عمران،در قالب word و در 44 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهبررسي بخش هاي مرتبط با بخش كار آموزيبررسي آموخته ها و پيشنهاداتانبار كردن سيمانقالب بنديانواع قالب از لحاظ جنسقالب…

 • تحقیق طراحی واحد همسایگی

  طراحی,همسایگی,واحد,واژه شناسی خانه تحقیق طراحی واحد همسایگی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  طراحی واحد همسایگی،در قالب word و در 54 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:تفکر طراحی واحد همسایگی از زمانی شروع به رشد کرد که در اثر…

 • تحقیق بررسی رشته چوگان

  بررسی چوگان,پایان نامه تربیت بدنی پیرامون چوگان,پروژه چوگان,تحقیق تربیت بدنی چوگان,تحقیق چوگان,تحقیق در مورد چوگان,دانلود تحقیق تربیت بدنی در مورد چوگان,دانلود تحقیق چوگان,مقاله چوگان تحقیق بررسی رشته چوگان رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:این ورزش بازی شاهان نامیده…

 • تحقیق نقش دینداری و انتظار در کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی

  تحقیق نقش دینداری و انتظار در کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : نقش دینداری و انتظار در کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی،قالبندی : wordتعداد صفحات : 26بخشی از متن تحقیق : پس هر یک از شما باید…

 • پاورپوینت پادکست

  آشنایی با پادکست,پادکست,پادکست چیست,تاریخچه پادکست,چگونه به یک پادکست گوش کنیم,چگونه ثبت پادکست,گسترش پادکست ها,معادل فارسی پادکست,ویژگیهای پادکست پاورپوینت پادکست رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت پادکستقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 14فهرست مطالب:آشنایی با پادکستپادکست چیستمعادل فارسی پادکستتاریخچه پادکستگسترش پادکست هاویژگیهای پادکستسرویس…

 • تحقیق بررسی مدل سازی و حل مسئله زمان بندی جریان های کارگاهی با زمان های تنظیم وابسته به توالی

  پاورپوینت برنامه ریزی,تحقیق برنامه ریزی,تحقیق در موردبرنامه ریزی,توالی,جریان کارگاهی,حل مسئله,دانلود تحقیق برنامه ریزی,دانلود تحقیق در مورد برنامه ریزی,دانلود مقاله برنامه ریزی,زمانبندی,زمانهای تنظیم,مدلسازی,وابسته تحقیق بررسی مدل سازی و حل مسئله زمان بندی جریان های کارگاهی با زمان های تنظیم وابسته به…