تحقیق عبادت و پرستش، نياز ثابت انسان‏

تحقیق عبادت و پرستش، نياز ثابت انسان‏
نیاز انسان به پرستش

رفتن به سایت اصلی

دانلود تحقیق با موضوع عبادت و پرستش، نياز ثابت انسان‏،در قالب word و در 26 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:«فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم اذا رجعوااليهم‏». (1) به طورى كلى براى هر انسانى لازم است كه داراى فكر نقادى باشد. قوه‏نقادى و انتقادكردن به معناى عيب‏گرفتن نيست. معناى انتقاد، يك شى‏ء رادر محك قرار دادن و به وسيله محك‏زدن به آن، سالم و ناسالم را تشخيص‏دادن است. مثلا انتقاد از يك كتاب معنايش اين نيست كه حتما بايد معايب‏آن كتاب نمودار بشود بلكه بايد هر چه از معايب و محاسن داشته باشدآشكار بشود. انسان بايد در هر چيزى كه از ديگران مى‏شنود نقاد باشد يعنى‏آن را بررسى و تجزيه و تحليل بكند. صرف اينكه يك حرفى در ميان مردم‏شهرت پيدا مى‏كند خصوصا كه با يك بيان زبيا و قشنگ باشد دليل بر اين‏نيست كه انسان حتما بايد آن را بپذيرد و قبول بكند. به ويژه در امر دين وآنچه كه مربوط به دين است، انسان بايد نقاد باشد آنچه كه در شبهاى گذشته راجع به احاديث بحث مى‏كرديم كه پيغمبر فرمودآنچه را كه از من مى‏شنويد به قرآن عرضه بداريد اگر موافق است بپذيريد واگر مخالف است نه، خود نوعى نقادى است. حديثى است كه من عين‏عبارات آن يادم نيست ولى مضمون آن يادم است كه ائمه ما آن را از حضرت‏عيسى مسيح نقل كرده‏اند. تقريبا مضمونش اينست: شما كه علم را فرا مى‏گيريد،اساس كار اينست كه نقاد باشيد يعنى قدرت انتقاد در شما باشد، كوركورانه‏تسليم نشويد، خواه گوينده صالح باشد و خواه ناصالح در بين حديث دارد: «كونوا نقادا». حديث ديگر كه فى‏الجمله از آن يادم هست راجع به اصحاب‏كهف است كه داستان آنها در قرآن آمده است: «انهم فتية ءامنوا بربهم و زدناهم‏هدى و ربطنا على قلوبهم‏» (2) … معروف است كه اينها صراف بوده‏اند،صيرفى بوده‏اند. اين سخن را به اين معنى گرفته‏اند كه كار آنها صرافى بوده‏است. ائمه ما فرموده‏اند كه در اين نسبت كه گفته‏اند اينها صراف طلا و نقره‏بوده‏اند، اشتباه شده است. نه، «كانوا صيارفة الكلام‏» صراف سخن بودند نه‏صراف طلا و نقره، يعنى مردمان حكيمى بوده‏اند، مردمان دانائى بوده‏اند وچون حكيم بوده‏اند وقتى حرفى به آنها عرضه مى‏شد، آن حرف رامى‏سنجيدند. تفقه در دين كه در اين آيه ذكر شده است:«فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين‏»مستلزم اين است كه انسان واقعا نقاد باشد و كار نقادى او به آنجا كشيده شودكه هر چيزى را كه گفته مى‏شود و با امر دين تماس دارد بتواند تجزيه وتحليل بكند. همين جمله‏اى كه من ديشب نقل كردم و گفتم اخيرا معروف‏شده است و به حضرت اميرالمؤمنين نسبت داده‏اند: «لا تؤدبوا اولادكم…» ازباب تعبير لفظى خيلى زيبا و قشنگ است، خيلى سازگار است روى همين‏جهت مى‏بينيد يك مقبوليتى در ميان افراد پيدا كرده است و هر كس در هرجائى اين جمله را مى‏گويد. الآن حكايتى يادم آمد: من در سنين چهارده‏پانزده سالگى بودم كه مقدمات كمى از عربى خوانده بودم بعد از واقعه‏معروف خراسان بود و حوزه علميه مشهد به كلى از بين رفته بود و هر كس‏آن وضع را مى‏ديد مى‏گفت ديگر اساسا از روحانيت‏خبرى نخواهد بود.جريانى پيش آمده بود كه احتياج به نويسندگى داشت از من دعوت كرده‏بودند. مقاله‏اى را من نوشتم. مردى بود كه در آن محل رياست مهمى داشت.وقتى آن مقاله را ديد، يك نگاهى به سر و وضع من انداخت، حيفش آمد،ديد كه من هنوز پابند عالم آخوندى هستم شرحى گفت، نصيحت كرد كه‏ديگر گذشت آن موقعى كه مردم به نجف يا قم مى‏رفتند و به مقامات عاليه‏مى‏رسيدند. آن دوره از بين رفت، حضرت امير فرموده است بچه‏تان رامطابق زمان تربيت كنيد. و بعد گفت آيا ديگران كه پشت اين ميزها نشسته‏اندشش تا انگشت دارند؟ و حرفهائى زد كه من آن فكرها را از مغزم بيرون‏مى‏كنم. البته من به حرف او گوش نكردم. بعد رفتم به قم و مدت اقامتم در قم‏پانزده سال طول كشيد. بعد كه به تهران آمدم، اولين اثر علمى‏اى كه منتشركردم كتاب‏اصول فلسفه بود. آن شخص هم بعد به نمايندگى مجلس رسيد و مردى باهوش و چيزفهم بود و در سنين جوانى احوال خوبى نداشت ولى بعد تغييرحالى در او پيدا شد. تقريبا در حدود هجده سال از آن قضيه گذشته بود كه‏اصول فلسفه منتشر شد و يك نسخه از آن به دستش رسيد و او يادش رفته‏بود كه قبلا مرا نصيحت كرده بود كه دنبال اين حرفها نرو. بعد شنيدم كه هرجا نشسته بود به يك طرز مبالغه‏آميزى تعريف كرده بود. حتى يكبار درحضور خودم گفت كه شما چنينيد، چنانيد. همانجا در دلم خطور كرد كه توهمان كسى هستى كه هجده سال پيش مرا نصيحت مى‏كردى كه دنبال اين‏حرفها نرو. من اگر آن موقع حرف ترا گوش مى‏كردم الآن يك ميرزابنويسى‏پشت ميز اداره‏اى بودم در حالى كه تو الآن اينقدر تعريف مى‏كنى. غرض اين‏جهت است كه يك جمله‏هائى است كه به ذائقه‏ها شيرين مى‏آيد و مانندبرق رواج پيدا مى‏كند. اصلا همان طورى كه بعضيها به وسائل مختلف‏برايشان پيش آمدهاى خوبى بروز مى‏كند و بعضيها هم بدشانس و بدبخت‏مى‏باشند، اگر ملاحظه كرده باشيد جمله‏ها هم اينطور است. بعضى جمله‏هايك جملات خوش‏شانسى هستند. اين جملات بدون اينكه ارزش داشته‏باشند مثل برق در ميان مردم رواج پيدا مى‏كنند و حال آنكه جمله‏هائى‏هست صد درجه از اينها باارزشتر، و حسن شهرت پيدا نمى‏كنند. اين جمله‏«لا تؤدبوا اولادكم باخلاقكم‏» جزء جملات خوش‏شانس دنيا است و شانس‏بيخودى پيدا كرده است. در مراد اين جمله من ديشب اينطور عرض كردم:گو اينكه اين جمله به اين‏معنى و مفهومى كه امروزيها استعمال مى‏كنند غلط است ولى يك معنا ومفهوم صحيحى مى‏تواند داشته باشد كه غير از چيزى است كه امروزيها ازآن قصد مى‏كنند، و فرقى گذاشتم ميان آداب و اخلاق كه آداب غير از اخلاق‏است. آن وقت آداب را دو گونه ذكر كرديم. ممكن است مقصود از آداب‏امورى باشد كه در واقع امروز به آنها فنون مى‏گويند. علاوه بر اخلاق، علاوه‏بر صفات خاص روحى، علاوه بر نظمى كه انسان بايد به قواى روحى هركس لازم و واجب است كه يك سلسله فنون را ياد بگيرد، البته آنهم اندازه‏دارد يعنى فنى را بايد بياموزد كه از آن فن يك اثر براى بشريت در جهت‏خيربرخيزد و ضمنا زندگى او را هم اداره بكند. در فنون است كه انسان بايد تابع‏زمان باشد. اگر «لا تؤدبوا اولادكم بآدابكم‏» بگوئيم درست است، يا «لا تؤدبوا اولادكم بفنونكم‏» حرف درستى است چون زندگى متغير است،انسان نبايد در اينجور چيزها جمود به خرج بدهد و هميشه بخواهد به اولادخودش آن فنى را بياموزد كه خودش داشته است در صورتى كه ممكن است‏همان فن به شكل بهتر و كاملتر در زمان جديد پديد آمده باشد. مساله‏ديگرى كه گفتم و بعد، از سؤالات آقايان معلوم شد كه احتياج به توضيح‏بيشترى دارد مساله آداب و رسوم است. آداب و رسوم هم بر دو قسم است.بعضى از آنها از نظر شرعى سنن ناميده مى‏شود يعنى شارع روى آنها نظردارد. شارع، آن آداب را به صورت يك مستحب توضيح داده است و نظر به اينكه اسلام‏هيچ دستورى را گزاف نمى‏دهد، امورى را كه اسلام سنت كرده است ما بايدبه صورت يك اصل حفظ كنيم. مثلا ديشب در جواب سؤال يكى از آقايان‏عرض كردم اسلام براى غذاخوردن آدابى ذكر كرده است اسلام دين‏تشريفاتى نيست بلكه اگر آدابى را ذكر كرده، حساب نموده است. مثلا اگرمى‏گويد مستحب است «اطالة الجلوس عند المائدة‏» يعنى طول‏دادن نشستن‏بر سر سفره، مستحب است انسان غذا را زياد بجود مستحب است بسم الله‏بگويد، مستحب است الحمدلله بگويد، مستحب است دست را قبل و بعداز غذا بشويد، اينها تشريفاتى نيست، حقايق است. اسلام به سلامت انسان‏اهميت مى‏دهد، مى‏خواهد دندان، معده و اعصاب انسان سالم باشد. تنهابه جنبه‏هاى روانى نمى‏پردازد. آدمى كه سر سفره با عجله غذا مى‏خورد،اين خودش منشا مرض مى‏شود. اين، يك حسابى است كه به يك زمان‏اختصاص ندارد و براى تمام زمانها است اسلام مى‏گويد مستحب است لقمه‏را كوچك برداريد، مستحب است زياد بجويد، مستحب است دست را قبل‏از غذا بشوئيد. حديثى است، نقل مى‏كنند كه حضرت على (ع) مزرعه‏اى‏داشت. مردى است به نام «ابى نيزر» مى‏گويد روزى حضرت به مزرعه آمد،خودش كلنگ برداشت و در يك چاه فرو رفت، مدت زيادى در آن چاه عمل‏مقنى‏گرى انجام مى‏داد و خيلى هم به تندى كار مى‏كرد. يك وقت از چاه‏بيرون آمد در حالى كه عرق از سر و صورت او جارى بود بعد فرمود آيا اينجاغذائى حاضر هست؟ گفتم بله، مقدارى كدو ست‏خدمتتان بياورم؟ فرمودبسيار خوب، بياور.حضرت برخاست و به سر نهر آبى رفت، دست‏خودش را با شن شست‏وقتى كه خوب پاكيزه شد و خواست با دستهاى خودش آب بخورد گفت: «ان‏كفي انظف الآنية‏» دو دست من تميزترين ظرفها است. بعد با ست‏خودش‏آب خورد. اين حساب نظافت است. مستحب است‏خلال‏كردن مستحب‏است مسواك كردن. اينها ديگر زمان و مكان ندارد. اما آنهائى كه من عرض‏كردم زمان و مكان دارد. اين نكته را توجه داشته باشيد كه بعضيها جمود به‏خرج مى‏دهند خيال مى‏كنند كه چون دين اسلام دين جامعى است، پس‏بايد در جزئيات هم تكليف معنى روشن كرده باشد. نه اينطور نيست. يك‏حساب ديگرى در اسلام است. اتفاقا جامعيت اسلام ايجاب مى‏كند كه‏اساسا در بسيارى از امور دستور نداشته باشد، نه اينكه هيچ دستور نداشته‏باشد بلكه دستورش اين است كه مردم آزاد باشند و به اصطلاح تكليفى درآن امور نداشته باشند. از جمله حديثى است به اين مضمون: «ان الله يحب ان‏يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمه‏» خيلى مضمون عجيبى است! خدادوست دارد در مسائلى كه مردم را آزاد گذاشته است، مردم هم آزاد باشند.يعنى مسائل آزاد را آزاد تلقى بكنند، از خود چيزى درنياورند. آنكه رخصت‏است را آزاد بدانند. اميرالمؤمنين مى‏فرمايد: «ان الله حدد حدودا فلا تعتدوهاو فرض فرائض فلا تتركوها» يعنى خدا يك چيزهائى را واجب كرده است،آنها را ترك نكيند، يكى چيزهائى را هم ممنوع اعلام كرده است، به آنهاتجاوز نكنيد «و سكت لكم عن اشياء و لم يدعها نسيانا فلا تتكلفوها» (3) خدادرباره بعضى از مسائل سكوت كرده است، البته فراموش نكرده بلكه‏خواسته است كه سكوت بكند و بندگانش در آن مسائل آزاد و مختار باشنددر آنچه كه خدا مردم را آزاد گذاشته است‏شما ديگر تكليف معين نكنيد. پس آن موضوعى كه عرض كردم يك سلسله آداب و رسوم در ميان مردم‏هست كه اگر آنها را انسان از طريق مثبت انجام بدهد، نه جائى خراب‏مى‏شود و نه جائى آباد، و اگر ترك هم بكند همينطور، مسائلى است كه خدادر آن مسائل سكوت كرده است. بشر يك حالتى دارد كه هيچ وقت از او جدانمى‏شود و آن اين است كه علاقه‏اى به بعضى از تشريفات دارد. يك رازى‏است در اين مسائل. ديگر نبايد گفت‏حتما بايد اين كار را بكند. اين،مساله‏اى بود كه من امشب لازم دانستم درباره آن توضيحى بدهم. امشب‏مى‏خواهم قسمتى از عرايضم را اختصاص بدهم به يكى از خلقهاى ثابت‏همگانى تغييرناپذير و نسخ‏ناپذير كه زمان هيچ وقت نمى‏تواند در آن تاثيرداشته باشد و آن موضوع عبادت و پرستش است. يكى از حاجتهاى بشرپرستش است. پرستش يعنى چه؟ پرستش آن حالتى را مى‏گويند كه در آن‏انسان يك توجهى مى‏كند از ناحيه باطنى خودش به آن حقيقتى كه او راآفريده است و خودش را در قبضه قدرت او مى‏بيند، خودش را به او نيازمند ومحتاج مى‏بيند، در واقع سيرى است كه انسان از خلق به سوى خالق‏مى‏كند. اين امر اساسا قطع نظر از هر فايده و اثرى كه داشته باشد خودش‏يكى از نيازهاى روحى بشر است. انجام ندادن آن، در روح بشر ايجاد عدم‏تعادل مى‏كند. مثال ساده‏اى عرض مى‏كنم: اگر ما كجاوه‏اى داشته باشيم وحيوانهائى، خورجينهائى كه روى اين حيوانها مى‏گذارند بايد تعادلشان‏برقرار باشد. نمى‏شود يك طرف پر باشد و طرف ديگر خالى. انسان دروجود خودش خانه خالى زياد دارد. در دل انسان جاى خيلى از چيزهاهست. هر احتياجى كه بر آورده نشود، روح انسان را مضطرب و نامتعادل‏مى‏كند همانطور كه ديشب عرض كردم اگر انسان بخواهد در تمام عمر به‏عبادت بپردازد و حاجتهاى ديگر خود را برنياورد، همان حاجتها او راناراحت مى‏كند. عكس مطلب هم اين است كه اگر انسان هميشه دنبال‏ماديات برود و وقتى براى معنويات نگذارد، باز هميشه روح و روان اوناراحت است. «نهرو» مردى است كه از سنين جوانى لامذهب شده است‏در اواخر عمر يك تغيير حالى در او پيدا شده بود. خودش مى‏گويد من هم‏در روح خودم و هم در جهان يك خلاى را، يك جاى خالى را احساس مى‏كنم كه هيچ چيز نمى‏تواند آن را پر بكند مگر يك معنويتى. و اين اضطرابى‏كه در جهان پيدا شده است، علتش اينست كه نيروهاى معنوى جهان‏تضعيف شده است. اين بى‏تعادلى در جهان از همين است. مى‏گويد الآن دركشور اتحاد جماهير شوروى اين ناراحتى به سختى وجود دارد تا وقتى كه‏اين مردم گرسنه بودند و گرسنگى به ايشان اجازه نمى‏داد كه در باره چيزديگرى فكر بكنند، يكسره در فكرتحصيل معاش و در فكر مبارزه بودند. بعد كه يك زندگى عادى پيدا كردند (الآن) يك ناراحتى روحى در ميان آنان پيدا شده است. در موقعى كه از كاربيكار مى‏شوند تازه اول مصيبت آنها است كه اين ساعت فراغت و بيكارى‏را با چه چيز پر بكنند؟ بعد مى‏گويد من گمان نمى‏كنم اينها بتواند آن ساعات‏را جز با يك امور معنوى با چيز ديگرى پر بكنند. و اين همان خلاى است كه‏من دارم. پس معلوم مى‏شود كه واقعا انسان يك احتياجى به عبادت وپرستش دارد. امروز كه در دنيا بيماريهاى روانى زياد شده است، در اثر اين‏است كه مردم از عبادت و پرستش رو برگردانده‏اند. ما اين را حساب نكرده‏بوديم ولى بدانيد هست، حقيقتا هست: نماز قطع نظر از هر چيز طبيب سرخانه است‏يعنى اگر ورزش براى سلامتى مفيد است، اگر آب تصفيه شده‏براى هر خانه لازم است، اگر هواى پاك براى هر كس لازم است، اگر غذاى‏سالم براى انسان لازم است، نماز هم براى سلامتى انسان لازم است‏شمانمى‏دانيد اگر انسان در شبانه روز ساعتى از وقت‏خودش را اختصاص به رازو نياز با پرودگار بدهد، چقدر روحش را پاك مى‏كند! عنصرهاى روحى‏موذى به وسيله يك نماز از روح انسان بيرون مى‏رود. در يك جلسه كه راجع‏به عبادت صحبت مى‏كردم گفتم نگوئيد اسلام دين اجتماعى است، اسلام‏دين اخلاق است. چطور؟ اسلام دين همه اينهاست. اسلام بالاترين حرف‏را درباره تعليمات اجتماعى گفته است. مى‏فرمايد:«لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم‏الناس بالقسط‏» (4) تمام پيغمبران را فرستاديم براى اينكه در ميان مردم عدالت اجتماعى پيدا بشود.اسلام براى اخلاق خوب بالاترين حرفها را زده است. مى‏فرمايد«هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم ءاياته و يزكيهم و يعلمهم‏الكتاب و الحكمة‏» (5) .ولى آيا اسلام كه ارزش تعليمات اجتماعى را اينقدر بالا برده، از ارزش‏عبادت چيزى كاسته است؟ ابدا، ارزش عبادت را هم يك ذره نكاسته است‏بلكه مقام عبادت را در مافوق همه اينها حفظ كرده است. از نظر اسلام‏سرلوحه تعليمات، عبادت است. اگر عبادت درست باشد آن دو تاى ديگردرست مى‏شود و اگر عبادت نباشد آن دو تا واقعيت پيدا نمى‏كند. باور نكنيدكه يك كسى در دنيا پيدا بشود كه در مسائل اخلاقى و اجتماعى مسلمان‏خوبى باشد ولى در مسائل عبادى مسلمان خوبى نباشد. ما براى آدم نمازنخوان‏چيزى از مسلمانى قائل نيستيم. اميرالمؤمنين فرمود بعد از ايمان به‏خدا چيزى در حد نماز نيست. پيغمبر اكرم فرمود نماز مثل چشمه آب گرمى‏است كه در خانه انسان باشد و انسان روزى 5 بار در آن آب گرم شستشو بكند.«تعاهدوا امر الصلاة و حافظوا عليها» (6) (كلام امر است) يعنى رسيدگى به كار نماز بكنيد، محافظت بر نماز بكنيد.خداوند به پيغمبر مى‏فرمايد:«و امر اهلك بالصلوة و اصطبر عليها» (7) به خاندانت دستور بده كه نماز بخوانند، خودت هم بر نماز صبركن يعنى نماز زياد بخوان و آن را تحمل كن. «ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من‏ثلثي الليل و نصفه و ثلثه و طائفة من الذين معك‏» (8) خدا مى‏داند كه تو وافرادى كه با تو هستند شبها بپا مى‏خيزيد، عبادت مى‏كنيد، خدا را پرستش‏مى‏كنيد. «و من الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا» (9) اى پيغمبر! قسمتى از شب را تهجد بكن (بر او واجب بود) شايد كه خدابه اين حال ترا به مقام محمود برساند. امكان ندارد انسانى انسان كامل بشودبدون عبادت و پرستش. پيغمبر، پيغمبر است و همان عبادتها و همان‏پرستشها و همان استغفارها. امام صادق مى‏فرمايد پيغمبر در هيچ مجلسى‏نمى‏نشست مگر اينكه 25 بار استغفار مى‏كرد، مى‏گفت «استغفر الله ربى و اتوب‏اليه‏». على بن ابى طالب اميرالمؤمنين است به اينكه وجود جامعى است، هم‏زمامدار عادلى است و هم عابد نيمه‏شبى همان عبادتها به على آن نيروهاى‏ديگر نظير روشن‏ضميرى را داده بود نبايد ارزش عبادت را فراموش كرد. «عدى بن حاتم‏» نزد معاويه آمد در حالى كه سالها از شهادت مولا گذشته‏بود. معاويه مى‏دانست كه عدى يكى از ياران قديمى مولا است. خواست‏كارى بكند كه اين دوست قديمى بلكه يك كلمه عليه حضرت سخن بگويد. گفت عدى! اين‏الطرفات؟ پسرانت چه شدند؟ (عدى سه پسر داشت كه در سنين جوانى درركاب حضرت در جنگ صفين كشته شده بودند. مى‏خواست عدى راناراحت بكند بلكه او از مولا اظهار نارضايتى بكند.) عدى گفت در ركاب‏مولايشان على با تو كه در زير پرچم كفر بودى جنگيدند و كشته شدند. گفت‏عدى! على درباره تو انصاف نداد. گفت چطور؟ گفت پسران خودش رانگهداشت و پسران ترا به كشتن داد. عدى گفت معاويه! من درباره على‏انصاف ندادم، نمى‏بايست على امروز در زير خروارها خاك باشد و من زنده‏باشم. اى كاش من مرده بودم و على زنده مى‏ماند. معاويه ديد تيرش كارگرنيست. سبك اين مرد اين بود كه وقتى مى‏ديد كارش با خشونت پيش‏نمى‏رود، لين مى‏شد. گفت عدى! الآن ديگر كار از اين حرفها گذشته است.دلم مى‏خواهد چون تو زياد با على بودى يك قدرى كارهايش را برايم‏توصيف بكنى كه چه مى‏كرد. گفت معاويه!! مرا معذور بدار. گفت نه حتمابايد بگوئى. عدى گفت‏حالا كه مى‏خواهى بگويم، آنچه را كه مى‏دانم‏مى‏گويم. نه اينكه مطابق ميل تو سخن بگويم بلكه حقيقت را مى‏گويم. گفت‏بگو. اين مرد شروع كرد به صحبت كردن درباره على. گفت‏يكى ازخصوصيات او اين بود: «يتفجر العلم من جوانبه و الحكمة من نواحيه‏» مردى‏بود كه علم و حكمت از اطرافش مى‏جوشيد. معاويه! على آدمى بود كه درمقابل ضعيف، ضعيف بود و در مقابل ستمكاران نيرومند. با اينكه در ميان مامى‏نشست و هيچ تكبرى نداشت و بدون امتياز مى‏نشست اما خدا يك هيبتى از او دردل مردم قرار داده بود كه بدون اجازه نمى‏توانستيم حرف بزنيم و… بعدگفت معاويه! من مى‏خواهم منظره‏اى را كه به چشم خودم ديدم برايت‏بگويم. در يكى از شبها على را در محراب عبادت ديدم. ديدم مستغرق‏خداى خودش است و محاسنش را به دست مبارك گرفته مى‏گويد: آه آه ازاين دنيا و آتشهاى آن. مى‏گفت «يا دنيا! غرّي غيري‏». آنچنان عدى على راوصف كرد كه دل سنگ معاويه تحت تاثير قرار گرفت به طورى كه با آستينش‏اشكهاى صورتش را پاك مى‏كرد. آن وقت گفت دنيا عقيم است كه مانندعلى بزايد. و مناقب شهد العدو بفضلها و الفضل ما شهدت به الاعداء على مردى است كه دشمنانش درباره فضل و فضيلت او گواهى دادند….

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
نیاز انسان به پرستش نیاز انسان به نماز نیاز انسان به دعا تحقیق نیاز انسان به پرستش تحقیق نیاز انسان به نماز تحقیق نیاز انسان به دعا مقاله نیاز انسان به پرستش مقاله نیاز انسان به نماز مقاله نیاز انسان به دعا پاورپوینت نیاز انسان به پرستش

 • تحقیق بویلر

  اندازه گيری درجه حرارت,بويلر دانلود تحقیق بویلر دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع بویلر،در قالب word و در 50 صفحه، قابل ویرایش، شامل: بويلر ‎Heat Rcovery Steam Generatary HRSGتجهيزات ابزار دقيق براي بويلر و توربين اندازه‎گيري درجه حرارت اندازه‎گيري درجه حرارت…

 • تحقیق تزريق گاز به چاه هاي كم فشار براي افزايش بهره وري بازیابی نفت

  ازدیاد برداشت نفت,بازیابی نفت,بازیابی نفت خام,برداشت نفت,برداشت نفت از میادین مشترک,تحقیق نفت,روش های بازیابی نفت,روشهای ازدیاد برداشت نفت,روشهای ازدیاد برداشت نفت از مخازن نفت و گاز,ضریب برداشت نفت,مقاله ازدیاد برداشت نفت,مقاله نفت دانلود تحقیق تزريق گاز به چاه هاي كم…

 • پاورپوینت نجوم

  آموزش نجوم,تحقیق در مورد نجوم و ستارگان,تحقیق درباره نجوم,سایت نجوم وستاره شناسی,فیلم نجوم,نجوم تلگرام,نجوم چیست,نجوم شناسی پاورپوینت نجوم رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع نجوم،در قالب ppt و در 17 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:نجوم علم مواضع،حرکات،ساختمان…

 • پاورپوینت فصل سوم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات

  پاورپوینت فصل سوم,پاورپوینت فصل سوم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات با عنوان مروری بر پردازش اطلاعات و سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی,پاورپوینت مروری بر پردازش اطلاعات و سیستم های برنامه ریزی منابع…

 • تحقیق انسان، طبیعت و معماری (معماری)

  انسان,تحقیق انسان,دانلود انسان,دانلود تحقیق انسان,طبیعت و معماری,طبیعت و معماری رشته معماری,طبیعت و معماری(معماری) تحقیق انسان، طبیعت و معماری (معماری) رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق انسان، طبیعت و معماری (معماری)،در قالب word قابل ویرایش و در14 صفحه .توضیحات:پايداري نگرشي است…

 • گزارش کارآموزی در آزمايشگاه تكنولوژي بتن

  خرید گزارش کارآ,دانلود کارآموزی آزمايشگاه تكنولوژي بتن,دانلود گزارش کار آزمايشگاه تكنولوژي بتن,دانلود گزارش کارآموزی آزمايشگاه تكنولوژي بتن,کارآموزی آزمايشگاه تكنولوژي بتن,کارورزی آزمايشگاه تكنولوژي بتن,گزارش کارآموزی آزمايشگاه تكنولوژي بتن گزارش کارآموزی در آزمايشگاه تكنولوژي بتن رفتن به سایت اصلی کارآموزی آزمايشگاه تكنولوژي…

 • تحقیق آلزایمر

  آلزايمر,آلزایمر چیست,آلزایمر در جوانی,آلزایمر در سالمندان,بيماري آلزايمر,تحقیق آلزایمر,تحقیق در مورد آلزایمر,تحقیق درباره آلزایمر,تحقیق درباره بیماری آلزایمر,تحقیق درمورد آلزایمر,جلوگيري از ابتلا به آلزايمر,دانلود مقاله آلزايمر,مقاله د دانلود تحقیق آلزایمر دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد آلزایمر،در قالب فایل word و در…

 • جزو درس علم مواد

  جزو درس علم مواد,جزوه,دانشجویان,درس,صنایع,علم,متالورژی,مکانیک,مهندسی پزشکی,مواد,ویژه دانلود جزو درس علم مواد دانلود فایل جزو درس علم مواد ویژه دانشجویان متالورژی، مکانیک،مهندسی پزشکی،صنایع   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: جزوه درس علم مواد ویژه دانشجویان متالورژی مکانیک…

 • سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی کشورهای اسلامی

  آموزشی,اسلامی,اسلاید,پاورپوینت,سازمان,علمی,فرهنگی,کشور دانلود سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی کشورهای اسلامی دانلود فایل سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی کشورهای اسلامی در قالب پاورپوینت و در 21 اسلاید   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: سازمان آموزشی علمی فرهنگی…

 • تحقیق ميكروکنترلر Atmega 16

  AVR,الکترونیک,تحقیق,میکروکنترلر تحقیق ميكروکنترلر Atmega 16 رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع ميكروکنترلر Atmega 16،در قالب word و در 18 صفحه، قابل ویرایش، شامل:خصوصيات  Atmega 16:فيوزهاي بيت  ATMEGA 16پيكره بندي پورت هاپورت Aپورت Bديگر كاربردهاي پورت Bپورت CپورتD   میکروکنترلر…

 • تحقیق بررسي طرح توليد دو شاخ و پريز صنعتي

  پریز,دوشاخ,صنعتی,طرح تولید تحقیق بررسي طرح توليد دو شاخ و پريز صنعتي رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع بررسي طرح توليد دو شاخ و پريز صنعتي ،در قالب word و در 55 صفحه، قابل ویرایش، شامل:پيشگفتار 1مقدمه 2فصل اول:‌کليات و…

 • تحقيق ميزان پتاس مورد نياز در زراعت چغندرقند

  پتاس مورد نياز چغندرقند,تحقيق كشاورزي و زراعت,چغندرقند,دانلود تحقيق,زراعت چغندر قند,كار تحقيقي كشاورزي و زراعت دانلود تحقيق ميزان پتاس مورد نياز در زراعت چغندرقند دانلود فایل مقدمه : از ديرباز از مناطق زراعي ايران همواره به عنوان غني ترين خاكها از…

 • پاورپوینت مصالح ساختمانی

  پاورپوینت آهک,پاورپوینت سیمان,پاورپوینت گچ,پایان نامه آهک,پایان نامه سیمان,پایان نامه گچ,تحقیق آهک,تحقیق سیمان,تحقیق گچ,مصالح ساختمانی,مصالح ساختمانی به انگلیسی,مصالح ساختمانی جدید,مصالح ساختمانی مدرن,مقاله آهک,مقاله سیمان,مقاله گچ دانلود پاورپوینت مصالح ساختمانی دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع مصالح ساختمانی،در قالب ppt و در…

 • تحقيق ورق‌هاي كامپوزيت آلومينيوم در نماي ساختمان‌ها

  تحقیق ورق‌هاي كامپوزيت آلومينيوم,جزوه ورق‌هاي كامپوزيت آلومينيوم,مقاله ورق‌هاي كامپوزيت آلومينيوم,ورق‌هاي كامپوزيت آلومينيوم,ورق‌هاي كامپوزيت آلومينيوم در نما,ورق‌هاي كامپوزيت آلومينيوم در نمای ساختمان,ورق‌هاي كامپوزيت آلومينيومی دانلود تحقيق ورق‌هاي كامپوزيت آلومينيوم در نماي ساختمان‌ها دانلود فایل دانلود تحقيق با موضوع ورق‌هاي كامپوزيت آلومينيوم در…

 • گزارش های آزمایشگاه معماری

  گزارش های آزمایشگاه معماری گزارش های آزمایشگاه معماری رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش های آزمایشگاه معماری،در قالب word قابل ویرایش و در 18 صفحه .توضیحات:آزمایش اول - IC 7495 این آی‌سی یک ثبات انتقالی (انتقال به چپ و یا به…

 • جزوه مقاومت مصالح ( جلسه اول)

  جزوه مقاومت مصالح ( جلسه اول) رفتن به سايت اصلي دانلود جزوه مقاومت مصالح ( جلسه اول)،توضیحات:این جزوه شامل عکس و نوشته می باشد که با ترکیبی عالی و تنوع رنگ بندی شما را خسته نخواهد کرد. این جزوه می…

 • تحقیق آموزش کارکنان

  تحقیق آموزش کارکنان رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود تحقیق با موضوع آموزش کارکنان،در قالب DOC و در 55 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن:آموزش و بهسازي منابع انساني، نوعي سرمايه گذاري مفيد و يک عامل کليدي در توسعه محسوب می‌شود که…

 • پاورپوینت سازمان هاي يادگيرنده

  آشنایی با سازمان هاي يادگيرنده,انواع سازمان هاي يادگيرنده,تحقیق سازمان هاي يادگيرنده,سازمان هاي يادگيرنده,سازمان هاي يادگيرنده pdf,سازمان هاي يادگيرنده چیست,سازمان هاي يادگيرنده و یادگیری سازمانی,مقاله سازمان هاي يادگيرنده دانلود پاورپوینت سازمان هاي يادگيرنده دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع سازمان هاي يادگيرنده،در قالب…

 • تحقیق زندگينامه و آثار شيخ فضل بن الحسن طبرسي

  پایان نامه زندگينامه طبرسي,پروژه در مورد زندگينامه طبرسي,پروژه زندگينامه طبرسي,تحقیق در مورد زندگينامه طبرسي,دانلود تحقیق زندگينامه طبرسي,دانلود رایگان تحقیق زندگينامه طبرسي,زندگينامه طبرسي,مقاله در مورد زندگينامه طبرسي,مقاله زندگينامه طبرسي تحقیق زندگينامه و آثار شيخ فضل بن الحسن طبرسي رفتن به سایت…

 • مقاله ترجمه شده با عنوان پیرامون توسعه‌ بتن ژئوپلیمر بر پایه‌ خاکستر بادی

  ترجمه مقاله بتن,دانلود ترجمه مقاله بتن,دانلود مقاله ترجمه شده بتن,دانلود مقاله ترجمه شده در مورد بتن,مقاله بتن ژئوپلیمر بر پایه‌ خاکستر بادی,مقاله ترجمه شده انگلیسی بتن,مقاله ترجمه شده بتن,مقاله ترجمه شده بتن ژئوپلیمر دانلود مقاله ترجمه شده با عنوان پیرامون…

 • تحقیق جشن نوروز

  بررسی جشن نوروز,پایا ننامه در مورد جشن نوروز,پایا ننامه درباره جشن نوروز,پایان نامه جشن نوروز,تحقیق جشن نوروز,تحقیق در مورد جشن نوروز,تحقیق درباره جشن نوروز,معرفی جشن نوروز,مقاله جشن نوروز,مقاله در مورد جشن نوروز,مقاله درباره جشن نوروز,نوروز دانلود تحقیق جشن نوروز دانلود…

 • شیپ فایل زمین شناسی استان گلستان

  استان گلستان,شیپ فایل زمین شناسی,شیپ فایل زمین شناسی استان,شیپ فایل سازندها,شیپ فایل لیتولوژی,نقشه زمین شناسی,نقشه زمین شناسی استان,نقشه لیتولوژی,نقشه ی سازند ها دانلود شیپ فایل زمین شناسی استان گلستان دانلود فایل   من می خواهم این فایل را خریداری کنم…

 • طرح توجیهی فرآوري و بسته‌بندي ميگو

  بسته بندی میگو,دانلود رایگان طرح توجیهی بسته بندی,دانلود طرح بسته بندی میگو,دانلود طرح توجیهی بسته بندی,طرح توجیهی بسته بندی میگو دانلود طرح توجیهی فرآوري و بسته‌بندي ميگو دانلود فایل مقدمه :بسته‌بندي به عنوان يك ابزار كارآمد سالهاست كه مورد  نظر…

 • پاورپوینت زندگی نامه سهراب سپهری

  پاورپوینت زندگی نامه سهراب سپهری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع زندگی نامه سهراب سپهری،در قالب pptx و در 15 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:سال‌های ابتدایی زندگی سهراب سپهریاولین شعر سهراب سپهریسبک شعر سهراب سپهریمجموعه آثار سهراب سپهریدرگذشت سهراب…

 • تحقیق بررسي رابطه بين عزت نفس و افكار غيرمنطقي در دانش آموزان دبيرستان دخترانه

  تحقیق بررسي رابطه بين عزت نفس و افكار غيرمنطقي در دانش آموزان دبيرستان دخترانه رفتن به سايت اصلي دانلود تحقیق با موضوع بررسي رابطه بين عزت نفس و افكار غيرمنطقي در دانش آموزان دبيرستان دخترانه،در قالب word و در 70…

 • پاورپوینت فصل پنجم کتاب مبانی مدیریت رابینز و دی سنزو ترجمه اعرابی با موضوع مديريت منابع انساني

  پاورپوینت فصل پنجم کتاب مبانی مدیریت رابینز و دی سنزو ترجمه اعرابی با موضوع مديريت منابع انساني کتاب مبانی مدیریت استیفن پی رابینز و دیوید ای دی سنزو رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب مبانی مدیریت رابینز…

 • پاورپوینت ديورتيک ها

  پاورپوینت ديورتيک ها,ديورتيک های اُسمزی,سیستم انتقال توبول کلیوی و محل اثر داروها,طبقه بندی داروهای ديورتيک,مکانيسم انتقال بيکربنات در PCT,مکانيسم انتقال در DCT,مکانيسم انتقال در مجاری جمع کننده ادرار,مکانيسم های انتقال کليوی پاورپوینت ديورتيک ها رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:عنوان:…

 • تحقیق کامل تیراندازی

  آشنايي با تجهيزات تيراندازي,پاورپوینت تیراندازی,پروژه تیراندازی,پژوهش تیراندازی,تحقیق تيراندازي,تيراندازي,تيراندازي با تفنگ,فاكتورهاي اساسي در تيراندازي,فدراسيون‌ تيراندازي,مقاله تیراندازی دانلود تحقیق کامل تیراندازی دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع تیراندازی، در قالب word و در 85 صفحه، قابل ویرایش، شامل:   مقدمه پيش گفتار…

 • تحقیق تحلیل دين مبين اسلام

  تحقیق تحلیل دين مبين اسلام رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : تحلیل دين مبين اسلام،قالبندی : wordتعداد صفحات : 110بخشی از متن تحقیق : 1- لا الا ا. . . ، محمد رسول ا. . .2- اعتقاد به…

 • گزارش کار کارآموزی آشنایی با چوب

  دانلود گزارش کارآموزی چوب,دانلود گزارش کارآموزی صنایع چوب,دانلود گزارش کارآموزی صنایع چوب و کاغذ,گزارش کارآموزی چوب,گزارش کارآموزی درصنایع چوب,گزارش کارآموزی رایگان صنایع چوب,گزارش کارآموزی صنایع چوب,گزارش کارآموزی صنایع چوب وکاغذ دانلود گزارش کار کارآموزی آشنایی با چوب دانلود فایل دانلود…

 • پاورپوینت فصل سوم کتاب درآمدی به جامعه شناسی تألیف بروس کوِئن ترجمه محسن ثلاثی با موضوع فرهنگ

  پاورپوینت فصل سوم کتاب درآمدی به جامعه شناسی تألیف بروس کوِئن ترجمه محسن ثلاثی با موضوع فرهنگ کتاب درآمدی به جامعه شناسی تألیف بروس کوئن ترجمه محسن ثلاثی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب درآمدی به جامعه…

 • پاورپوینت مدیریت منابع انسانی و کسب مزیت رقابتی

  پاورپوینت مدیریت منابع انسانی و کسب مزیت رقابتی,تحقیق مدیریت منابع انسانی و کسب مزیت رقابتی,مدیریت منابع انسانی و کسب مزیت رقابتی,مقاله مدیریت منابع انسانی و کسب مزیت رقابتی,نقش مدیریت منابع انسانی در کسب مزیت رقابتی دانلود پاورپوینت مدیریت منابع انسانی…

 • گزارش کارآموزی عمران

  گزارش کارآموزی عمران رفتن به سايت اصلي دانلود گزارش کارآموزی عمران،در قالب word و در 40 صفحه، قابل ویرایش، شامل:وظايف و تشكيلات شركت‌هاي پيمانكاريتعريف شركت پيمانكار و گروه شركت‌هاي پيمانكاري تقسيم‌بندي كارهاي پيمانكاريشناخت از مسائل اوليه كارگاهاجزاي تشكيل دهنده سقف…

 • تحقیق تحلیل انقلاب 57

  پایان نامه پیرامون انقلاب,پروژه انقلاب,تحقیق انقلاب,تحقیق در مورد انقلاب,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی انقلاب,دانلود تحقیق انقلاب,مقاله انقلاب تحقیق تحلیل انقلاب 57 رفتن به سایت اصلی فهرست مطالبمقدمهفصل اول: اقدامات شاه و اطرافيان اواعلان سركوب از طرف رژيمسياست تضعيف مذهبرفع حجاب از زنانفروش…

 • مجموعه پاورپوینت ساقه مغز

  پاورپوینت ساقه مغز,تحقیق ساقه مغز,ساقه مغز,مقاله ساقه مغز مجموعه پاورپوینت ساقه مغز رفتن به سایت اصلی دانلود مجموعه پاورپوینت باموضوع ساقه مغز،در قالب ppt و در 135 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:Cranial nerve Nuclei Ascending & descending pathwaysMotor and sensory decussations Cross sections of 3…