گزارش کارآموزی در شرکت قالبسازی فیکس

پروژه گزارش کارآموزی در شرکت قالبسازی فیکس,خرید گزارش کارآموزی در شرکت قالبسازی فیکس,دانلود کارآموزی در شرکت قالبسازی فیکس,دانلود گزارش کارآموزی در شرکت قالبسازی فیکس,کارآموزی در شرکت قالبسازی فیکس,کارورزی در شرکت قالبسازی فیکس,گزارش کارآ
دانلود گزارش کارآموزی در شرکت قالبسازی فیکس

دانلود فایل

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه
شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :

فهرست مطالب

 

قسمت قالبگیری

 

انواع ماسه مورد نیاز برای قالبگیری

 

 ماهیچه گیری

 

تغذیه گیری

 

نسبت ماسه و چسب

 

نحوه در آوردن مدل قالب

 

مرحله مونتاژ و یا ماهیچه گذاری

 

نحوه قالبگیری چرخ

 

قسمت ذوب

 

قسمت عملیات حرارتی و تمیز کاری

 

قسمت تخلیه درجه ها :

 

قسمت آزمایشگاه :

 

اسپکتروفتومتر :

 

قسمت کنترل کیفی :

 

تجهیزات کارگاه ریخته گری

 

مجتمع آزمایشگاهی و آزمایشگاههای گروه مواد

 

قالبگیری مدلهای یک تکه و ساده :

 

قالبگیری زمینی

 

–         قالبگیری مدلهای دو تکه با ماهیچه متحرک

 

قالبگیری co2(دی
اکسید کربن)

 

تکثیر مدل و ساخت مدل صفحه‌ای

 

ماهیچه سازی

 

داده های مسئله :

 

آزمایشهای آزمایشگاهی چدن :

 

چدن خاکستری

 

خواص مهندسی چدن خاکستری

 

چدن نشکن (چدن با گرافیت کروی) :

 

مراحل تولید چدن با گرافیت کروی :

 

نکات پایانی

 

پیشنهادات :

 

چدن (CAST IRON)

 

قسمت قالبگيري

روشي كه در اينجا استفاده مي شود روش قالبگيري
co2مي باشد  .

 

ماده دير گداز + چسب + فعال كننده چسب
+ ساير مواد

 

ماسه سيلسي + سيليكات سديم + گاز co2+ .. .

 

پس از تهيه قالب به منظور ايجاد استحكام
كافي از قالب آن را تحت دمش گاز co2قرار مي دهند تا باعث اتصال ذرات ماسه يه يكديگر مي شود .

 

از مزاياي اين روش : 1- دقت ابعادي و صافي
سطح خوب

 

2- قابليت شكل پذيري خوب

 

معايب اين روش : 1- استحكام باقي مانده
زياد

 

2- عمر مفيد كم (جذب گاز از محيط)

 

اين روش براي مدلهاي صفحه اي بيشتر استفاده
مي شود چون استحكام زياد آن باعث مي شود تا صفحه كمتر خم شود . در بخش قالبگيري براي
تهيه قالبي با توجه به قطعه مورد نظر به مواد زير نيز احتياج داريم :

 

1-  
مدل (بر اساس قطعه مورد نظر) 2- درجه 3- ماسه 4- گاز co25-
تغذيه  6- راهگاه 7- ماهيچه (بر اساس قطعه مورد
نظر ) 8- پودر سپاريت 9- سيخ …

 

مدلهاي مورد استفاده در اين قسمت در قسمت
مدلسازي آماده مي شود .

 

مدلهاي مورد استفاده عبارتند از : 1- مدلهاي
يك تكه 2- مدل صفحه اي با سيستم راهگاهي 3- مدل همراه قطعه آزاد

 

مدلها از لحاظ جنس به صورت فلزي و چوبي
مي باشند .

 

نحوه قالبگيري مدل صفحه اي به اين گونه
است كه تاي رو و زير مدل روي صفحه چوبي قرار دارد و راهگاه فرعي آن روي صفحه چوبي در
نظر گرفته شده است و هر دو تاي جداگانه قالبگيري مي شود و بعد از اتمام كار روي هم
قرار مي گيرند .

 

درجه : جعبه اي است فلزي كه حاوي ماده قالبگيري
است و قالب به كمك آن تهيه مي شود . درجات تاي رو زير را تشكيل مي دهند . تعداد درجات
در هر تاي ممكن است متفاوت باشد . كوچكترين درجه اي كه در كارخانه موجود بود حدوداً
به اندازه 1*1 و بزرگترين آن 2*2 است .

 

انواع ماسه مورد نياز براي قالبگيري :

 

1-  
ماسه سيليسي : اين ماسه عمده آن حاوي اكسيد سيلسيم است و دماي زينتر آن 171
درجه سانتيگراد .

 

ماسه سيليسي را بعد از مصرف ماسه كروميي
روي قالب استفاده مي كنند . ماسه سيليسي توسط دستگاه ميكسر ماسه سيليسي با چسب سيليكات
سديم مخلوط شده و آماده استفاده مي شود .

 

ماسه سيليسي طبيعي تا 20 % خاك رس دارد
ولي ماسه سيليسي مصنوعي كمتر از 2 % خاك رس دارد .

 

ماسه سيليسي داراي انبساط زياد مي باشد
كه با اضافه كردن يك سري مواد از انبساط آن مي كاهيم .

 

تركيبات شيميايي قابل قبول براي ماسه هاي
سيليسي درجه 1 :

 

sio2  
Al2o3     اكسيد آهن    اكسيدهاي قليايي خاكي       اكسيدهاي قليايي

 

96%     5/1%          1%                    75/. %                         1%

 

اين نكته حائز اهميت است كه ماسه سيليسي
را نبايد محكم كوبيد به دليل انبساط آن .

 

2- ماسه كروميتي : fecr2o3   1-
دماي زينتر اين ماسه 1900 –1780 درجه سانتيگراد مي باشد .2-  رنگ اين ماسه سياه است .  3- اين ماسه داراي پايداري بالايي در دماهاي بالا
مي باشد . 4- خاصيت مبرد بودن هم دارد .

 

ماسه كروميتي روي سطح مدل را مي پوشاند
. اين ماسه در دستگاهي به نام ميكسر ماسه كروميتي درست مي شود .

 

2-  
ماسه 171 : كاربرد آن نسبت به 2 ماسه ديگر خيلي كم است . رنگ اين ماسه خردلي
است .

 

نسبت ماسه و چسب :

 

در بعضي از روزها ديده شد كه اين نسبت رعايت
نشده و ماسه يا كم چسب بوده يا بسيار پر چسب و نسبت تركيبي رعايت نشده است . اگر ماسه
كم چسب باشد از چسبندگي كمي برخوردار است و با ماليدن دست به روي قالب ذرات ماسه از
سطح قالب جدا مي شوند و در نتيجه از استحكام كافي برخوردار نمي باشند  و در هنگام خروج مدل بيشترين اثرات اين حالت را
مشاهده خواهيم كرد . يعني اينكه مدل قسمتي از قالب را نيز به همراه خود كنده و باعث
معيوب شدن قالب مي گردد و درقسمت مونتاژ كار بيشتري را طلب مي كند .

 

اگر پرچسب باشد گاز بيشتري را براي خشك
شدن نيازمند مي باشد و همچنين درمرحله تخريب قالب به سختي اين كار صورت مي گيرد . گاهي
ميز مشاهده شده است كه نسبت ماسه باز يافت به ماسه جديد بسيار بيشتر از مقدار لازم
است و اين امر باعث كاهش استحكام قالب خواهد شد . به طوري كه ذرات ماسه آن چسبندگي
لازم را نخواهند داشت . در اين حالت در هنگام خروج از قالب ، مدل قسمت بسيارزيادي از
قالب را به همراه خود به بيرون مي كشد .

 

با ايجاد آزمايشگاه تعيين استحكام ماسه
مي توان اين نواقص را به حداقل رساند .

 

براي تعيين نسبت معين ماسه و چسب پيشنهاد
مي شود با قرار دادن واحد اندازه گيري مناسب در آن قسمت اين نقص را به حداقل رساند
.

 

تغذيه گيري :

 

تغذيه گيري يك بخش از قالبگيري است .

 

تغذيه حفره اي اضافي است كه در قالب تعبيه
شده و با فلز مذاب پر مي شود . اين مخزن امكان سيلان و حركت مذاب به فضاي قالب را فراهم
كرده ، انقباض ناشي از انجماد را جبران كرده .

 

تغذيه مورد استفاده در قالبگيري توسط جعبه
ماهيچه هاي مختلف درست مي شود.

 

جنس جعبه ماهيچه از آلومينيوم و عمده ماسه
مورد مصرفي در تغذيه از جنس اگزوترميت است .

 

اگزو ترميت در دستگاهي به نام ميكسر اسليو
گيري با آب و الكل قاطي شده و آماده مي شود .

 

نحوه فالبگيري تغذيه : ماسه راداخل جعبه
ماهيچه ريخته قسمت داخلي آن را در آورده و سپس با مشعل قالب را حرارت داده حال تغذيه
را از جعبه جدا كرده ودوباره آن را حرارت داده وسپس داخل گرمخانه قرار مي دهيم .

 

دليل استفاده از اگزوترميت در تغذيه : اگزوترميت
با مذاب واكنش  مي دهد كه اين واكنش گرمازا
است . در نتيجه مذاب گرما و سياليتش رادر قسمت تغذيه حفظ مي كند و سريعتر از مذاب قالب
سرد نمي شود .

 

 ماهيچه گيري :

 

 ماهيچه گيري بخشي از قالب گيري است .

 

ماهيچه هاي مورد نياز و راهگاه در قسمت
ماهيچه سازي آماده مي شود.

 

در اين بخش انواع مختلف جعبه ماهيچه وجود
دارد كه از لحاظ شكل و اندازه وجنس با هم متفاوت هستند و البته جنس اكثر آنها آلومينيوم
است و تعداد كمي چوبي است .

 

جعبه ماهيچه ها كد بندي شده اند و چيدن
آنها درست مانند يك كتاب خانه است كه هر كسي بتواند براحتي جعبه ماهيچه مورد نظر را
پيدا كند .

 

ماسه مورد نياز در قسمت ماهيچه سازي 3 نوع
است : 1- كروميتي 2- 171    3- چراغي

 

ماسه كروميتي براي تماس جعبه ماهيچه ها
كاربرد دارد

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب
و متن اصلی می باشد و با فرمت ( word
) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است )

تعداد صفحات : 61

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
کارورزی در شرکت قالبسازی فیکس دانلود کارآموزی در شرکت قالبسازی فیکس کارآموزی در شرکت قالبسازی فیکس پروژه گزارش کارآموزی در شرکت قالبسازی فیکس خرید گزارش کارآموزی در شرکت قالبسازی فیکس دانلود گزارش کارآموزی در شرکت قالبسازی فیکس گزارش کارآ

 • تحقیق تاریخ هنر چین

  تحقیق تاریخ هنر چین رفتن به سايت اصلي دانلود تحقیق با موضوع تاریخ هنر چین،در قالب word و در 46 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق:چين، در سرتاسر تاريخ طولاني ثبت شده‌اش، توانسته است مرزهايش را تقريباً بدون آنكه…

 • پرسشنامه استرس کودرون

  پرسشنامه استرس کودرون رفتن به سايت اصلي دانلود پرسشنامه با موضوع پرسشنامه استرس کودرون، در قالب pdf  و در 11 صفحه، شامل :قسمتی از متن :برای ارزیابی درجات مختلف استرس در زمینه های مختلف زندگی(شغلی،خانوادگی،شخصی و…)باید آزمون هایی در اختیار داشت. آزمون هولمز…

 • تحقیق سیستم تعهدی و تعیین ارزش شرکت بر مبنای ارزش دفتری

  ارزش دفتری,تعریف ارزش دفتری,تعیین ارزش شرکت,تعیین ارزش شرکت بر مبنای ارزش دفتری,سیستم تعهدی,سیستم تعهدی حسابداری,سیستم تعهدی مالی,سیستم تعهدی و تعیین ارزش شرکت بر مبنای ارزش دفتری,سیستم نقدی و تعهدی,محاسبه ارزش دفتری دانلود تحقیق سیستم تعهدی و تعیین ارزش شرکت بر…

 • پاورپوینت بررسی گواهينامه هاي پزشكي و رازپوشي حرفه اي از نظر حقوقی

  پاورپوینت بررسی گواهينامه هاي پزشكي و رازپوشي حرفه اي از نظر حقوقی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی گواهينامه هاي پزشكي و رازپوشي حرفه اي از نظر حقوقی، در قالب ppt و در 22 اسلاید، قابل ویرایش،…

 • تحقيق تاريخچه شركت صنعتي محور سازان ايران خودرو

  ايران خودرو,تاريخچه شركت محور سازان ايران خودرو,تحقيق صنايع,جاده مخصوص كرج,دانلود تحقيق,شركت ايران خودرو,شركت محور سازان,كار تحقيقي رشته صنايع,محور سازي,محورسازان ايران خودرو,محورسازي,مساحت كارگاههاي ايران خودرو,مهندسي صنايع دانلود تحقيق تاريخچه شركت صنعتي محور سازان ايران خودرو دانلود فایل شركت صنعتي محورسازان ايران…

 • تحقیق طراحی ماشین های الکتریکی

  تحقیق در مورد ماشین های الکتریکی,تحقیق درباره ماشین های الکتریکی dc,تحقیق درباره ی ماشین های الکتریکی,تحقیق ماشین های الکتریکی,تحقیق ماشین های الکتریکی ac,تحقیق ماشین های الکتریکی سه فاز,مقاله در مورد ماشین های الکتریکی دانلود تحقیق طراحی ماشین های الکتریکی دانلود…

 • پاورپوینت استان فارس

  پاورپوینت استان فارس بزرگترین شهرستان استان فارس از نظر وسعت رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع استان فارس،در قالب ppt و در 87 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:بررسی تاریخچه طراحی اقلیمی در ایران:معماری ایرانی که ابتدا در…

 • پاورپوینت آلودگی محیط زیست

  آلودگی محیط زیست,پاورپوینت آلودگی محیط زیست,تحقیق آلودگی محیط زیست,دانلود آلودگی محیط زیست,مقاله آلودگی محیط زیست پاورپوینت آلودگی محیط زیست رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع آلودگی محیط زیست،در قالب ppt و در 35 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:تعريف محيط زيست تعريف…

 • سوء تغذیه و تأثیر آن در روح و جسم نوجوانان

  تأثیر غذا در روح و جسم نوجوانان,تغذیه ی مناسب,سوء تغذیه دانلود سوء تغذیه و تأثیر آن در روح و جسم نوجوانان دانلود فایل فهرست مطالب : فصل اول : تغذیه تغذیه تاریخچه غذا عهد قدیم تا دوران آگاهی هرم غذایی…

 • پاورپوینت زراعت کلزا (آفات، بیماری ها وعلف های هرز)

  پاورپوینت زراعت کلزا (آفات، بیماری ها وعلف های هرز) رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع زراعت کلزا (آفات، بیماری ها وعلف های هرز)،در قالب ppt و در 55 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:شته مومي كلزا:مقاومت اين شته…

 • پاورپوینت بررسی و تبیین نهادها و سیستم های نظارتی و مقررات در نظام مالی

  بررسی نهادهای نظارتی در نظام مالی,تبیین نهادهای نظارتی در نظام مالی,تحقیق سیستم های نظارتی در نظام مالی,تحقیق مقررات در نظام مالی,سیستم های نظارتی در نظام مالی,مقررات در نظام مالی,نهادهای نظارتی در نظام مالی دانلود پاورپوینت بررسی و تبیین نهادها و…

 • نقشه ی بخش های شهرستان آزادشهر

  استان گلستا,بخش های شهرستان آزادشهر,شیپ فایل بخش های شهرستان آزادشهر,شیپ فایل بخش های شهرستانها,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان آزادشهر,نقشه ی بخش ها,نقشه ی بخش های شهرستان آزادشهر,نقشه ی بخش های شهرستانها,نقشه ی جی آی اس بخش های شهرستان آزادشهر…

 • تحقیق زندگی حضرت سلیمان

  تحقیق زندگی حضرت سلیمان رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : زندگی حضرت سلیمان ،قالبندی : wordتعداد صفحات : 14بخشی از متن تحقیق: حضرت سلیمان یکی از پیامبران الهی است که از طرف پروردگار در این دنیا دارای حکومت…

 • پاورپوینت تخت جمشید

  پاورپوینت تخت جمشید تخت جمشید رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع تخت جمشید،در قالب ppt و در 20 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهتخت جمشيد را چرا و چگونه ساختند؟كاخ ها، تالارها و بخش هاي مهم تخت جمشيدانواع فضاها و…

 • فایل قطعه مونتاژي طراحی شده در سالیدورک

  فایل قطعه مونتاژي طراحی شده در سالیدورک رفتن به سايت اصلي دانلود فایل قطعه مونتاژي طراحی شده در سالیدورک،توضیحات:این فایل مربوط به یک قطعه مونتاژي طراحی شده در سالیدورک می باشد که قابل مشاهده در SOLIDWORKS 2012 بوده که به…

 • تحقیق چگونه با کودکم رفتار کنم

  تحقیق چگونه با کودکم رفتار کنم رفتن به سايت اصلي   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: دانلود چگونه با کودکم رفتار کنم چگونه با کودکم رفتار کنم رفتار کردن با کودکان رفتار با کودکان تحقیق…

 • گزارش کارآموزی رنگ سازی

  آسیاهای مورد مصرف در صنعت رنگسازی,رنگ سازی,مخلوط کن های مورد مصرف در صنعت رنگسازی گزارش کارآموزی رنگ سازی رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کارآموزی با موضوع  رنگ سازی،در قالب word و در 84 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهمخلوط کن های مورد…

 • تحقیق نوآوری های مالی

  اقتصاد,بودجه,مالی,مدیریت مالی,نوآوری تحقیق نوآوری های مالی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع نوآوری های مالی،در قالب word و در 8 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهتغييرات ساختاري سازمان‌ها   نوآوری مالی اقتصاد بودجه مدیریت مالی

 • جزوه معرفی کسب کار خانگی نگهداری کودک در منزل

  جزوه کسب کار خانگی نگهداری کودک کار در منزل,روش نگهداری کودک کار در منزل,کارافرینی کسب نگهداری کودک کار در منزل,کسب کار خانگی نگهداری کودک کار در منزل,کسب و کار خانگی نگهداری کودک کار در منزل,نگهداری کودک کار در منزل جزوه…

 • تحقیق درباره ی خوشنویسی در ایران

  تحقیق درباره ی خوشنویسی در ایران رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : خوشنویسی در ایران،قالبندی : wordتعداد صفحات : 42بخشی از متن تحقیق : هنر خوشنويسي يكي از هنرهاي برجسته ي ايراني است كه در گذشته با پيدايش…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان خمینی شهر

  شیپ فایل زمین شناسی شهرستان خمینی شهر,شیپ فایل سازندهای شهرستان خمینی شهر,شیپ فایل لیتولوژی شهرستان خمینی شهر,نقشه زمین شناسی شهرستان خمینی شهر,نقشه سازند های شهرستان خمینی شهر,نقشه لیتولوژی شهرستان خمینی شهر دانلود نقشه ی زمین شناسی شهرستان خمینی شهر دانلود…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب جبر1 تالیف دکتر جمس بت داوود

  پاورپوینت خلاصه کتاب جبر1 تالیف دکتر جمس بت داوود رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب جبر1 تالیف دکتر جمس بت داوود،در قالب ppt و در 722 اسلاید، شامل:فصل اول: یادآوریفصل دوم: گروهفصل سوم: هم ریختی و یک ریختی…

 • تحقیق شبکه ملی اطلاعات

  پاورپوینت شبکه ملی اطلاعات,پایان نامه شبکه ملی اطلاعات,تحقیق شبکه ملی اطلاعات,شبکه ملی اطلاعات,شبکه ملی اطلاعات ppt,شبکه ملی اطلاعات ایران,شبکه ملی اطلاعات اینترانت,شبکه ملی اطلاعات اینترنت,شبکه ملی اطلاعات چیست,مقاله شبکه ملی اطلاعات دانلود تحقیق شبکه ملی اطلاعات دانلود فایل دانلود تحقیق…

 • تحقیق امام علی (ع) از دیدگاه تاریخ

  تحقیق امام علی (ع) از دیدگاه تاریخ امام علی از دیدگاه تاریخ رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق امام علی (ع) از دیدگاه تاریخقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 67بخشی از متن تحقیق:نام: علي (ع)القاب: امير المؤمنين، مرتضي،…

 • برنامه اکسل محاسبه مالیات بر ارزش افزوده

  اکسل محاسبه ارزش افزوده,دانلود فایل اکسل مالیات بر ارزش افزوده,فرم اکسل ارزش افزوده,فرمول محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در اکسل,مالیات بر ارزش افزوده,محاسبه مالیات بر ارزش افزوده,محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در اکسل برنامه اکسل محاسبه مالیات بر ارزش افزوده…

 • طرح لایه باز شیرینی خانگی

  طرح لایه باز شیرینی خانگی رفتن به سايت اصلي دانلود طرح لایه باز کارت شیرینی خانگی،توضیحات:این فایل در فرمت PSD بوده و قابل ویرایش با فتوشاپ می باشد.   من می خواهم این فایل را خریداری کنم

 • تحقیق برخورد پیامبر(ص) با یهودیان

  تحقیق برخورد پیامبر(ص) با یهودیان رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : برخورد پیامبر(ص) با یهودیان،قالبندی : wordتعداد صفحات : 52بخشی از متن تحقیق: مقدمه پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله پس از هجرت به مدينه، برخوردهاى گوناگونى با يهوديان…

 • پاورپوینت برق گرفتگی و ایمنی ساختمان

  پاورپوینت برق گرفتگی و ایمنی ساختمان رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع برق گرفتگی و ایمنی ساختمان،در قالب pptx و در 24 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:دلیل برق‌گرفتگیعوامل موثر در برق‌گرفتگیتأثیر جریان الکتریکی بر بدنصدمات ثانویه برق‌گرفتگیکمک رساندن به…

 • پاورپوینت كارآفريني چيست و كارآفرين كيست؟

  پاورپوینت كارآفريني چيست و كارآفرين كيست؟ كارآفريني چيست رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع كارآفريني چيست و كارآفرين كيست؟، در قالب ppt و در 23 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:تعريف كارآفرين از ديدگاه شومپيتر (پدر کارآفرینی)تعاریف کارآفرینیمهم ترین نقش…

 • استاندارد IGS-TP010-PART2 مربوط به گاز

  PART2 مربوط به گاز,TP010,استاندارد IGS دانلود استاندارد IGS-TP010-PART2 مربوط به گاز دانلود فایل استاندارد IGS-TP010-PART2 مربوط به گاز   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: استاندارد IGS TP010 PART2 مربوط به گاز

 • تحقیق رابطه اجرای مرحله اول قانون هدفمندکردن یارانه ها با مصرف ویژه انرژی الکتریکی صنایع بزرگ فولاد

  انرژی الکتریکی,انرژی خورشیدی,مرحله اول,هدفمندی,یارانه تحقیق رابطه اجرای مرحله اول قانون هدفمندکردن یارانه ها با مصرف ویژه انرژی الکتریکی صنایع بزرگ فولاد رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع رابطه اجرای مرحله اول قانون هدفمندکردن یارانه ها با مصرف ویژه انرژی…

 • نقشه زمین شناسی شهرستان میناب

  استان هرم,شیپ فایل زمین شناسی شهرستان میناب,شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان میناب,شیپ فایل سازندهای شهرستان میناب,شیپ فایل لیتولوژی شهرستان میناب,نقشه زمین شناسی شهرستان میناب,نقشه سازندهای شهرستان میناب,نقشه لیتولوژی شهرستان میناب دانلود نقشه زمین شناسی شهرستان میناب دانلود فایل دانلود…

 • پاورپوینت عبور لوله گاز ترکمنستان از افغانستان به پاکستان

  پروژه تاپی pdf,پروژه تاپی در هرات,خط لوله صلح,خط لوله گاز تاپی,ساخت خط لوله گاز تاپی در هرات,مسیر پروژه تاپی,معلومات در مورد پروژه تاپی,نقشه پروژه تاپی پاورپوینت عبور لوله گاز ترکمنستان از افغانستان به پاکستان رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت…

 • پکیج شبیه سازی یکسوساز تمام موج سه فاز با سیستم کنترلی با متلب

  شبیه سازی یکسو ساز با متلب,شبیه سازی یکسو ساز تمام موج,شبیه سازی یکسو ساز سه فاز,شبیه سازی یکسوساز,شبیه سازی یکسوساز تمام موج سه فاز در متلب,شبیه سازی یکسوساز در متلب,یکسوساز تمام موج,یکسوساز تمام موج سه فاز پکیج شبیه سازی یکسوساز…

 • پاورپوینت بررسی درخت ها و گره در کامپیوتر

  ppt,پاورپو,پاورپوینت آماده کامپیوتر درخت ها,پاورپوینت درخت ها,تحقیق درخت ها,دانلود power point درخت ها,دانلود پاورپوینت در مورد درخت ها,دانلود پاورپوینت درخت ها,دانلود تحقیق درخت ها,دانلود رایگان پاورپوینت درخت ها,درخت ها,رایگان پاورپوینت بررسی درخت ها و گره در کامپیوتر رفتن به سایت…